ornitho.pl
ornitho.pl to internetowa baza danych działająca w celu gromadzenia i udostępniania obserwacji zwierząt w Polsce. Obserwacje można przekazywać za pomocą niniejszego portalu lub aplikacji na smartfony działającej pod nazwą NaturaList (dostępnej w sklepie Play).
Portal ornitho.pl służy do wymiany informacji i gromadzenia danych dotyczących obserwacji wszystkich gatunków ptaków stwierdzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dane wprowadzone przez Użytkownika pozostają jego własnością. Administrator oraz osoby wyznaczone przez niego mogą jednak weryfikować i uzupełniać wprowadzone dane, po uprzednim kontakcie z Użytkownikiem. Dane w trakcie weryfikacji oraz te, które zostały w jej trakcie odrzucone mogą być oznaczone odpowiednim symbolem (patrz Objaśnienia znaków w Portalu) lub usunięte z Portalu.
Użytkownik udostępniający na stronach Portalu obserwacje, zdjęcia i pliki audio, co do których prawa autorskie przysługują mu jako twórcy, udziela OTOP oraz Partnerom ornitho.pl niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści w celu prowadzania statutowej działalności.Użytkownik udostępniający na stronach Portalu obserwacje, zdjęcia czy pliki audio, co do których prawa autorskie przysługują innym osobom, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od nich zgody na ich rozpowszechnianie. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Portalu obserwacji, zdjęć czy plików audio bez zgody osób posiadających prawa autorskie.
ORNITHO.pl
Pozostawianie opadłych liści oznacza wiele korzyści przyrodniczych
Opadłe liście są naturalnym nawozem organicznym, ich pozostawianie służy jakości gleby i wielu organizmom - podkreśla zoolog z Krakowa, dr Tomasz Figarski. Dodaje, że nawet drobne zmiany w zarządzaniu zielenią mogą dać łącznie wyraźny, korzystny efekt.
"Opadające liście tworzą ściółkę, która w miarę akumulacji i rozkładu tworzy poziom organiczny gleby. Powstająca próchnica zasila glebę, a w konsekwencji rosnące w niej rośliny - w składniki odżywcze. Liście są więc naturalnym nawozem organicznym. Działanie przeciwne, dokładne wygrabianie opadłych liści, powoduje wyprowadzanie z ekosystemu zmagazynowanych w liściach składników pokarmowych, które powinny wrócić do gleby, dopełniając cyklu obiegu materii. Tego rodzaju działania, realizowane przez wiele lat, obniżają witalność ekosystemu i występujących w nim roślin" więcej: nauka w Polsce.pap.pl
The AP - raport on women abuse
The Associated Press conducted the first comprehensive investigation focusing on the brutal treatment of women in the production of palm oil, including the hidden scourge of sexual abuse, ranging from verbal harassment and threats to rape. It’s part of a larger in-depth look at the industry that exposed widespread abuses in the two countries, including human trafficking, child labor and outright slavery.Associated Press news
Raport AP odnosi się do przemocy wobec kobiet pracujących na plantacjach oleju palmowego.
Let's build my school
Who we are We are a group of architects who believe that education is a universal right, so we decided to embark on an adventure together and build schools in remote villages. Our first mission began in Senegal, Africa.
What we do We build schools in underprivileged areas across the world using sustainable and locally sourced materials. We research and implement innovative and low-cost construction techniques, which can be adapted to diverse sites and require little or no construction knowledge."Education is the most powerful weapon which you can use to change the world"— Nelson Mandela. letsbuilmyschool.org
Czarny Piątek 27XI2020 Oddam/wymienię/naprawię. Wydarzenie online
ekonsument.pl Galerie handlowe są zamknięte. Sprzedaż przenosi się do Internetu. Wraz z ekspertami i ekspertkami zapraszamy na debatę online „Czarny Piątek - oddam/wymienię/naprawię”, organizowaną przez Fundację Kupuj Odpowiedzialnie. Na spotkaniu zastanowimy się czy pandemia oznacza koniec największego święta fast fashion, jak w tym kontekście wygląda rynek wtórny i czy zmiana nawyków konsumenckich wpływa na sytuację szwaczek
Link do rejestracji
Hałas jak smog - ekologia akustyczna
Co zrobić, żeby nie "ogłuchnąć? Hałas jest dla nas takim samym problemem jak smog – możemy mieć kłopot ze słuchem tak samo jak z oddychaniem. O wzroście globalnego zanieczyszczenia hałasem powinno się mówić w podobnym tonie, jak o emisji gazów cieplarnianych czy kurczeniu się zasobów wody pitnej – przekonuje Krzysztof Marciniak, warszawski muzykolog, krytyk, ekolog akustyczny. więcej w rozmowie z Karoliną Wasilewską
magazyn-tvn24.pl
4 powody, dla których warto jeść mniej mięsa
Aleksandra Stanisławska crazynauka.pl
Argumenty za zmniejszeniem spożycia mięsa
Dla wegan i wegetarian najważniejszym argumentem na niekorzyść jedzenia mięsa jest cierpienie zwierząt hodowlanych. Ten argument silnie przemawia i do mnie. To przede wszystkim on sprawił, że dwa lata temu zrezygnowałam z mięsa w swojej diecie. Zdaję sobie jednak sprawę, że wielu ludzi lubi i chce jadać mięso, zaznaczam więc, że w tym artykule nie zamierzam oceniać dokonywanych przez nich wyborów.
Sądzę natomiast, że osobom tym dostarczę wystarczająco dużo argumentów, aby zechciały spożycie mięsa ograniczyć. Jeśli nie dla dobra zwierząt hodowlanych, klimatu czy środowiska, to dla własnego zdrowia.
W takiej kolejności opisałam 4 powody, dla których warto jeść mniej mięsa:
1. Mięso w nadmiarze jest niezdrowe
2. Hodowla zwierząt pogłębia proces ocieplenia klimatu
3. Przemysł hodowlany niszczy środowisko
4. Zwierzęta cierpią
Cierpienie zwierząt znalazło się na końcu nie dlatego, że uważam je za mniej ważne, ale dlatego, że opis cierpień zwierząt jest drastyczny, więc nie każdy jest w stanie o tym czytać i ja to rozumiem. Sama ledwo przebrnęłam przez straszną w swej wymowie lekturę raportów organizacji broniących praw zwierząt. więcej: crazynauka.pl
Wymiana pieca na wyciągnięcie ręki. Nowe, korzystne zasady programu Czyste Powietrze
Od 21 października br. można składać wnioski w drugiej części rządowego programu „Czyste Powietrze”. Najważniejszą zmianą w stosunku do dotychczasowych zasad jest podwyższenie kwoty dotacji dla osób o niskich dochodach. Maksymalne dofinansowanie na wymianę pieca i ocieplenie domu to obecnie 37 000 złotych. Niezbędne zaświadczenie o dochodach można uzyskać w swojej gminie, a kalkulator dotacji pozwoli obliczyć realny koszt inwestycji oraz dopłaty do niej dla konkretnego przypadku. Według nowych zasad programu, mniej zamożni właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dotację wynoszącą do 60 proc. poniesionych kosztów eko-inwestycji. Dotyczy to osób fizycznych o dochodach miesięcznych do 1400 zł/os. (w przypadku gospodarstwa wieloosobowego) lub do 1960 złotych (w gospodarstwie jednoosobowym). Pozostali beneficjenci „Czystego Powietrza”, z rocznym dochodem do 100 tys. zł, są uprawnieni do maksymalnie 25 tys. zł dofinansowania przy wymianie źródła ciepła oraz montażu instalacji fotowoltaicznej oraz 30 tys. zł jeśli inwestycja obejmuje pompę ciepła oraz instalację PV. Warto także pamiętać, że przy podobnych inwestycjach w rozliczeniu PIT dostępna jest ulga termomodernizacyjna w wysokości do 53 tys. zł.
malopolska.pl
Program Ochrony Powietrza wchodzi w życie 27 października
Uchwalony przez Sejmik Województwa Małopolskiego Program Ochrony Powietrza 12 października br. został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Oznacza to, że zacznie obowiązywać po 2 tygodniach – od 27 października. Kompleksowy projekt działań na rzecz poprawy jakości powietrza w naszym regionie pozwoli osiągnąć m.in. znaczącą redukcję emisji pyłów zawieszonych w atmosferze do roku 2023 oraz benzo(a)pirenu do roku 2026. Wprowadzenie POP pozwoli na poprawę jakości życia nas wszystkich, dzięki zmniejszeniu smogu. A ten, jak pokazują ostatnie badania, przyczynia w Polsce do blisko 40 tys. zgonów rocznie.Do zadań gmin będzie należało także przygotowanie spisu wszystkich źródeł ogrzewania. POP rekomenduje również przeznaczenie od roku 2021 co najmniej 1% dochodów własnych gmin na działania związane z ochroną powietrza, część tej sumy ma być wykorzystana w programach osłonowych dla mieszkańców, którym warunki finansowe nie pozwalają na dostosowanie pieca do wymogów uchwały antysmogowej.Do zadań gmin będzie należało także prowadzenie kontroli interwencyjnych palenisk oraz reakcja na zgłoszenia wysyłane za pośrednictwem aplikacji Ekointerwencja w terminie nie dłuższym niż 12 godzin. Gminy powinny przygotować wewnętrzną procedurę przeprowadzenia kontroli palenisk pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów do 30 września 2021 roku.
małopolska.pl

Transport ekologiczny
Innogy go! wprowadza flotę elektryków do Zakopanego. Kierowcy mogą wypożyczyć i zwrócić auto w jednej z trzech oznaczonych stref na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dojadą cichymi i bezemisyjnymi samochodami innogy go! tuż pod szlak wiodący nad Morskie Oko i do kolejki na Kasprowy Wierch.Już od 15 września wypożyczonym elektrykiem można dotrzeć do bram Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wspólny projekt innogy go! i Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) zaowocował wprowadzeniem floty elektrycznych BMW i3 na teren Zakopanego i okolic. Usługa początkowo działa testowo przynajmniej do końca października tego roku. Jej celem jest zapewnienie turystom możliwości dotarcia do bram Parku przy wykorzystaniu ekologicznego transportu – elektrycznych aut, które są ciche i nie emitują spalin. Naszym głównym zadaniem jest ochrona przyrody wewnątrz Parku, ale chętnie wspieramy wszelkie inicjatywy, które wpływają na jakość środowiska poza jego granicami. Nie da się chronić Tatr bez myślenia o terenach, które je otaczają. Dlatego nie jest to nasze pierwsze doświadczenie z elektromobilnością – mówi Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego.
ocalmy lasy na Ziemi
"Jako obywatele i konsumenci z całego świata wyrażamy poparcie dla wprowadzenia nowego prawa, które zakazałoby handlu wszelkimi produktami powiązanymi z wylesianiem i dewastacją środowiska naturalnego."Wycięliśmy już połowę lasów na Ziemi. Co roku wycinamy aż 15 MILIARDÓW drzew – 476 w każdej sekundzie. Puszcze, dżungle tropikalne i nasze rodzime lasy są wycinane w pień, by zrobić miejsce na pastwiska dla bydła i plantacje palmy oleistej albo soi.
Ale dziś mamy wyjątkową szansę to zmienić. Właśnie w tej chwili Unia Europejska rozważa wprowadzenie zakazu sprzedaży wszelkich produktów powiązanych z wylesianiem . Unia jest tak ogromnym rynkiem, że przyjęcie tego przepisu zmusiłoby do zmian nawet największych światowych producentów. Wpłynęłoby to na cały globalny łańcuch zaopatrzenia, a nasze puszcze, lasy i mokradła mogłyby wreszcie odetchnąć.
podpisz apel

Welcome to OUR

PROJECT ACT ECO

We are a group of
Active Effective
Conscious Concerned
Thoughtful Organized

Students who want to do things for others
To take care for the planet
To think responsibly about the fate of next generations.

Get involved
Make a difference
Take action
Join us!

Ciekawostka
  • Jeden hektar drzew produkuje dziennie tyle tlenu ile potrzebuje 45 osób.

Linki

Certyfikat uczestnictwa w WED2010


Kampania o zmianach klimatu Komisja Europejska


WED 2011


WED 2012

Wygenerowano w sekund: 0.02
1,406,960 unikalnych wizyt