Miliard Drzew dla Planety
W dniach 11, 12 maja 2010 roku uczniowie naszego gimnazjum posadzą drzewa na terenie osiedla Zoniówka. Działanie to przyniesie wymierne korzyści ekologiczne, społeczne i ekonomiczne poprzez powiększenie zadrzewionej strefy ochronnej ZUOK (Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych) Zoniówka, a tym samym zminimalizowanie oddziaływania ZUOK na lokalną społeczność. Akcja spełni także ważną rolę ochrony krajobrazu oraz wpisze się w ogólnoświatową akcję "The Billion Tree Campaign". Więcej w "Czytaj więcej"
Światowy Dzień Ptaków Wędrownych
12 maja obchodzony jest Światowy Dzień Ptaków Wędrownych.
Idea tych obchodów, narodziła się w Stanach Zjednoczonych w 1993 z inicjatywy The Smithsonian Migratory Bird Center and The Cornell Laboratory of Ornithology.
Więcej w "Czytaj więcej".
BEAGLE europejski projekt ekologiczny
Na początku kwietnia 2010 uczniowie realizujący Projekt ACT ECO przystąpili do udziału w projekcie ekologicznym Komisji Europejskiej BEAGLE. , w ramach Lifelong Learning Programme, który działa na rzecz poprawy jakości naucznia w terenie oraz zwiększenia motywacji uczniów do uczenia się nt. różnorodności biologicznej.Nazwa BEAGLE powstała z pierwszych liter angielskich słów Biodiversity Education and Awareness to Grow a Living Environment, które w tłumaczeniu na język polski oznaczają edukację i podnoszenie świadomości dotyczącej różnorodności biologicznej i jej związków ze zrównoważonym rozwojem.
Projekt Beagle rozpoczął się pod koniec lutego 2010 roku i będzie funkcjonował przez kolejne 5 lat, jest to konsorcjum partnerów z sześciu krajów: Polska, Wielka Brytania, Węgry, Niemcy, Słowacja, Norwegia prowadzonych w różnych krajach Europy.
beagleproject.org
Przestańmy wypalać trawy
Prosimy o zwrócenie uwagi na szkodliwość wypalania traw ponieważ:
-wraz z płonącą roślinnością w płomieniach giną gromady ptaków, które mają tereny lęgowe na łąkach. Przy wypalaniu giną także mrówki uważane za sanitariuszy pól, biedronki, trzmiele, pszczoły, żaby, jeże, krety, młode zające
-grozi pożarami
-podczas spalania materii organicznej w wysokich temperaturach tworzą się znaczne ilości szkodliwych, rakotwórczych związków takich jak dioksyny
- jest to zabronione przez prawo

Więcej w „Czytaj więcej”.
22 kwietnia - Światowy Dzień Ziemi
W tym roku cały świat będzie obchodził po raz 40 obchody Dnia Ziemi.
Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 2010 rok Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej, dlatego też ogólnopolskie obchody Światowego Dnia Ziemi 2010 przebiegać będą pod hasłem RÓŻNORODNOŚĆ W NAS, BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS.
Więcej w „Czytaj więcej”
Wystawa "Miliard drzew dla planety"
Uczniowie biorący udział w realizacji Projektu ACT ECO zapraszają rodziców na wystawę „Miliard drzew dla planety”. Wystawa będzie otwarta 20 kwietnia, od godziny 14.00 do 18.00 w budynku Gimnazjum nr 2 przy ul.Sienkiewicza 27, w trakcie trwania wywiadówki śródsemestralnej.
Tytuł wystawy pochodzi od nazwy ogólnoświatowej kampanii ekologicznej, w której bierzemy udział.
Na wystawie znajduje się też dział przestrzegający przed wypalaniem traw.
Więcej w „Czytaj więcej”.
II Szkolny Konkurs Ekologiczno-Chemiczny w ramach ACT ECO
REGULAMIN II Szkolnego Konkursu Ekologiczno-Chemicznego, pod patronatem SEWIKu, dla uczniów Gimnazjum nr 2 w Zakopanem,
zorganizowanego w ramach III edycji Projektu ACT ECO.
Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 1 czerwca w Urzędzie Miasta Zakopanego podczas obchodów Światowego Dnia Środowiska, organizowanych przez ACT ECO a wpisanych w VII Dni Zakopanego.
Więcej w "Czytaj więcej".
1-7 kwietnia Tydzień Czystości Wód
Akcja o zasięgu krajowym, której celem jest zwrócenie uwagi na konieczność ochrony jakości i ilości naszych wód, jezior i rzek. W wielu miejscach w całej Polsce odbędzie się sprzątanie linii brzegowej wybranych cieków i zbiorników wodnych.
Nam, mieszkającym u stóp wysokich gór, trudno sobie wyobrazić, że w Polsce mogą występować kłopoty z ilością i czystością wód. Tymczasem z każdym rokiem mamy w kraju coraz mniej wody.
Więcej w " Czytaj więcej".
1 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ptaków
Obchodzony na całym świecie Międzynarodowy Dzień Ptaków zwraca naszą uwagę na niebezpieczeństwa zagrażające ptakom na całym świecie i zachęca nas do ochrony tych zwierząt i ich siedlisk.
Ptaki występują we wszystkich ekosystemach. Przeważnie zajmują najwyższe poziomy w lokalnych piramidach pokarmowych. Stan populacji ptaków dostarcza nam zatem informacji o stanie całej przyrody, której ptaki są integralną częścią.
Sobota 27 marca godz. 20.30
Pomyślcie o przyłączeniu się do akcji WWF: "Godzina dla Ziemi".
Na jedną godzinę, w symbolicznym apelu o działanie na rzecz Ziemi, zgasną miliony świateł na całym świecie.
Szczegóły na stronie:
http://www.wwf.pl/godzinadlaziemi
Woda dla życia
23 grudnia 2003 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło lata 2005 - 2015 jako Międzynarodową Dekadę Działania: "Woda dla życia". Dekada miała rozpocząć się w Światowym Dniu Wody, 22 marca 2005 r. (rezolucja 58/217). Zgromadzenie z zadowoleniem przyjęło decyzję Komisji Zrównoważonego Rozwoju, która uznała wodę, warunki sanitarne i ludzkie osadnictwo za kluczowy temat w pierwszym roku Dekady (2004 - 2005). Komisja została zaproszona do współpracy mającej na celu określenie, w ramach istniejących zasobów, możliwych działań i programów w związku z Dekadą i w ramach jej założeń określonych na 12 i 13 sesji.
Więcej w "Czytaj więcej."

Welcome to OUR

PROJECT ACT ECO

We are a group of
Active Effective
Conscious Concerned
Thoughtful Organized

Students who want to do things for others
To take care for the planet
To think responsibly about the fate of next generations.

Get involved
Make a difference
Take action
Join us!

Ciekawostka
  • 1 litr zużytego oleju silnikowego wylany do rzeki lub kanalizacji jest w stanie zanieczyścić 1 milion litrów wody.

Linki

Certyfikat uczestnictwa w WED2010


Kampania o zmianach klimatu Komisja Europejska


WED 2011


WED 2012

Wygenerowano w sekund: 0.49
1,290,450 unikalnych wizyt