28 listopada Międzynarodowy Dzień bez Kupowania - Buy Nothing Day
Buy Nothing Day czyli Dzień Bez Zakupów to wyjątkowy dzień w kalendarzu każdego roku. Przypada on w Europie w ostatnią sobotę listopada, a w USA w piątek po Święcie Dziękczynienia, ustanowiony jako wyraz protestu przeciwko zbędnym zakupom i nadmiernej konsumpcji dóbr w krajach rozwiniętych. BND został ustanowiony na początku lat 90-tych w Stanach Zjednoczonych. W Polsce po raz pierwszy odbył się w 2003.
Więcej na stronie: www.buynothingday.co.uk
Link
Bądźmy na pTAK! Ptak też Człowiek!
Uczniowie realizujący autorski projekt ACT ECO, zapraszają rodziców do obejrzenia wystawy na podstawie materiałów z Kampanii PTAK TEŻ CZŁOWIEK, otrzymanych
od organizacji Ptaki Polskie.
Zapraszamy do głównego holu szkoły 15 listopada 2011 roku od godz. 14 do 19 w kolejnych dniach wystawę będzie można obejrzeć w szkolnej świetlicy.
Więcej w "Czytaj więcej":
Rozpoczął się kolejny sezon grzewczy.
NIE PALMY ŚMIECI, szczególnie tych wykonanych z tworzyw sztucznych.
Spalanie tworzyw sztucznych zagraża środowisku naturalnemu, a przede wszystkim zdrowiu ludzi - powoduje utlenianie się do atmosfery: CO2, cyjanowodoru, fosgenu, tlenków azotu, dwutlenku siarki, par metali ciężkich i dioksyn.
1 kilogram polichlorku winylu (płytki PVC, butelki plastikowe, folie, plastikowe wiadra, miednice, pojemniki po farbach, wyroby ze skaju) spalany w zwykłych warunkach wydziela 280 litrów trującego chlorowodoru.
1 kilogram poliuretanów (gąbki, uszczelki, podeszwy, odzież) daje 30-50 litrów cyjanowodoru, tzw. kwasu pruskiego
Najniebezpieczniejsze są dioksyny – prawdopodobnie najgroźniejsze ze znanych człowiekowi trucizn. Są one 10 tysięcy razy bardziej trujące od cyjanku potasu. Są rakotwórcze, działają mutagennie, mogą wywołać poronienia.
Zanim spalimy nasze śmieci, pomyślmy o swoim zdrowiu a także o zdrowiu naszych bliskich i sąsiadów.!
na podstawie materiałów Fundacji "ARKA"
Staś Broński - zdjęcia ptaków
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć - poniżej kliknij w LINK - wykonanych przez Stasia Brońskiego, ( współrealizującego projekt ACT ECO, ucznia klasy 2 D, ) podczas wielogodzinnych obserwacji ptaków. Staś od wielu lat pogłębia wiedzę ornitologiczną, od niedawna połączył ją z fotografią.

Link
25 października - Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt
Dzień ten ustanowiono z inicjatywy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami 21 sierpnia 1997 roku, a na jesieni, 24 października, ustawa weszła w życie. Zgodnie z tym dokumentem, w Polsce znęcanie się nad zwierzętami jest karalne.
4 października - Dzień Św. Franciszka - Patrona Ekologów
29 listopada 1979 r. Papież Jan Paweł II wydał dokument (Breve apostolskie) zaczynający się od słów: „Inter Santos”, w którym ogłosił św. Franciszka patronem ekologów (ludzi zajmujących się ochroną środowiska naturalnego) „ponieważ pośród świętych i pośród wielkich ludzi, którzy z szacunkiem traktowali przyrodę, jako cudowny dar Boga ofiarowany rodzajowi ludzkiemu, bardzo słusznie wymienia się św. Franciszka z Asyżu”.

W r. 1980 Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił św. Franciszka patronem ekologii (ochrony przyrody) ze względu na to, że Święty bardzo kochał przyrodę.

Ekologiczny dekalog Św. Franciszka:

1. Bądź człowiekiem wśród stworzeń, bratem między braćmi.
2. Traktuj wszystkie rzeczy stworzone z miłością i czcią.
3. Tobie została powierzona Ziemia jak ogród; rządź nią z mądrością.
4. Troszcz się o człowieka, o zwierzę, o zioło, o wodę i powietrze, aby Ziemia nie została ich zupełnie pozbawiona.
5. Używaj rzeczy z umiarem, gdyż rozrzutność nie ma przyszłości.
6. Tobie jest zadana misja odkrycia misterium posiłku: aby życie napełniało się życiem.
7. Przerwij węzeł przemocy, aby zrozumieć jakie są prawa istnienia.
8. Pamiętaj, że świat nie jest jedynie odbiciem twego obrazu, lecz nosi w sobie wyobrażenie Boga Najwyższego.
9. Kiedy ścinasz drzewo zostaw choć jeden pęd, aby jego życie nie zostało przerwane.
10. Stąpaj z szacunkiem po kamieniach, gdyż każda rzecz posiada swoją wartość.
4 października - Światowy Dzień Zwierząt
4 października, w dzień imienin św. Franciszka z Asyżu - patrona ekologów i przyjaciela zwierząt, przypada Światowy Dzień Zwierząt. Został on ustanowiony w 1931 roku na konwencji ekologicznej we Florencji. W Polsce obchodzony jest od ponad 15 lat; 27 października 2006 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej oficjalną uchwałą ustanowił 4 października Dniem Zwierząt. Dzień ten rozpoczyna Światowy Tydzień Zwierząt - World Animal Week -
Więcej w "Czytaj więcej":
3 października - Światowy Dzień Siedlisk - World Habitat Day
W 1992 roku Unia Europejska zatwierdziła Dyrektywę, w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (92/43/EWG). Zawiera ona spis i uniwersalną klasyfikację siedlisk uznanych za „ważne dla Europy” oraz spis gatunków, których siedliska również podlegają ochronie. Dyrektywa wyróżnia gatunki:
Więcej w:"Czytaj więcej":
2 października - Europejski Dzień Ptaków
Europejskie Dni Ptaków - największa doroczna impreza przygotowywana przez sympatyków ptaków w całej Europie. Jej organizatorami od ponad 11 lat są europejscy partnerzy BirdLife International, a w Polsce Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.
1 października - Światowy Dzień Ptaków
Jednym z celów obchodów jest zwrócenie uwagi na potrzebę chronienia ptaków wraz z ich naturalnym środowiskiem, obchody te są koordynowane przez BirdLife International, międzynarodową federację organizacji zajmujących się ochroną ptaków.
19 września - DZIEŃ DZIKIEJ FAUNY, FLORY I NATURALNYCH SIEDLISK
W roku 1979 w Bernie w Szwajcarii została ustanowiona Konwencja o ochronie dzikiej flory i fauny europejskiej (gatunków zagrożonych i ginących) oraz siedlisk przyrodniczych (Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats). Weszła ona w życie w połowie roku 1982, natomiast Polska ratyfikowała ją
1 stycznia 1999, zobowiązując się do jej przestrzegania na swoim terytorium.

Welcome to OUR

PROJECT ACT ECO

We are a group of
Active Effective
Conscious Concerned
Thoughtful Organized

Students who want to do things for others
To take care for the planet
To think responsibly about the fate of next generations.

Get involved
Make a difference
Take action
Join us!

Ciekawostka
  • Korony drzew cieniują nawierzchnię, chroniąc ją przed szybkim uwalnianiem związków asfaltowych i wydłużają ich trwałość z 7-10 lat do 20-25 lat.

Linki

Certyfikat uczestnictwa w WED2010


Kampania o zmianach klimatu Komisja Europejska


WED 2011


WED 2012

Wygenerowano w sekund: 0.00
3,053,646 unikalnych wizyt