2020


2023 „Europejski Rok Umiejętności”
2023 the International Year of Millets UNGA
W związku z likwidacją Gimnazjum Project ACT ECO zakończył swoją działalność w 2018, aktualne są tylko wpisy/newsy na stronie głównej.
Greenpeace is calling for more investment in European railways to create more direct train routes and encourage people to fly less.
There are six times as many direct flight connections between European cities than direct train connections, a new analysis by Greenpeace has found. In several major European cities there are no direct trains to any of the other cities included in the study at all. euronews.com
Contemplating Our Climate Future in Antarctica
Researchers on a multimonth Antarctic expedition describe how the climate crisis intertwines with their work.
scientificamerican.com
How Sherpas in the Himalayas are battling climate change
Sherpas in the Himalayas are battling climate change, threatening their livelihoods, culture and environment.
Sherpa communities in the Himalayas face dramatic climate shifts threatening their environment, livelihoods and culture. Melting glaciers, avalanche risks and shorter climbing seasons jeopardise their way of life.
This episode explores personal stories, economic effects and the Sherpas’ resilience. With global climate patterns reflecting these changes, international cooperation and environmental stewardship are more urgent than ever. aljazeera.com
Prawo o odbudowie natury przyjęte
17.06.2024 Losy najważniejszego od dwudziestu lat prawa dotyczącego przyrody, które ustanawia wspólne cele związane z odbudową zasobów przyrodniczych, ważyły się do ostatniej chwili. O sukcesie przyrody zadecydował głos Austrii, która zmieniła swoje stanowisko i zagłosowała na „tak”. W poniedziałek rano rozpoczęła się debata i głosowanie w Radzie ds. Środowiska UE. Polska oddała głos przeciw Nature Restoration Law (NRL). Legislacja nie tylko dla przyrody Prawo odbudowy przyrody (ang. Nature Restoration Law) zapewni ochronę i odtwarzanie ekosystemów lądowych i wodnych w Europie. Zgodnie z wynegocjowanymi zapisami do 2030 roku działania naprawcze obejmą 20% obszaru Unii Europejskiej, a do 2050 r. wszystkie systemy potrzebujące odbudowy. Dziś w Europie sytuacja jest krytyczna - aż 81% chronionych prawem siedlisk przyrodniczych oraz 63% gatunków znajduje się w nieodpowiednim lub złym stanie. Europejskie rządy (nie wszystkie) rozumieją, że tylko współpraca z przyrodą może zapewnić ludziom ochronę przed skutkami zmian klimatycznych, powodziami błyskawicznymi czy rosnącymi temperaturami, które podgrzewają nasz kontynent. NRL to przede wszystkim bezpieczeństwo - ustabilizowanie i rozwój ekosystemów, ale też bezpieczeństwo żywieniowe czy militarne, bo odtworzone bagna są trwalszą zaporą niż beton. Dzięki nowemu prawu będziemy mieć więcej zieleni w miastach a gospodarowanie lasami stanie się bliższe naturze. To historyczny moment w ochronie przyrody – komentuje – Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.
Nature Restoration Law
Dlaczego NRL jest tak ważną zmianą również dla ludzi? Bo to oznacza:
💚 więcej zieleni w miastach
💚 bliższe naturalnemu gospodarowanie lasami,
💚 ochrona i odtwarzanie rzek,
💚 wzmacnianie bioróżnorodności. Wszystko to przekłada się na łagodzenie skutków zmian klimatycznych, zwiększenie bezpieczeństwo żywieniowego i korzyści gospodarcze, ponieważ 1 euro wydane na odbudowę przyrody przynosi minimum 8 euro zwrotu z „inwestycji”.
Zapisy NRL ustanawiają cele dla ochrony i odtwarzanie ekosystemów lądowych i wodnych w Europie. To ważne, bo dziś w Europie sytuacja jest krytyczna - aż 81% chronionych prawem siedlisk przyrodniczych oraz 63% gatunków znajduje się w nieodpowiednim lub złym stanie. Dzięki nowemu rozporządzeniu do 2030 roku działania naprawcze obejmą 20% obszaru Unii Europejskiej, a do 2050 r. wszystkie systemy potrzebujące odbudowy! Radek Ślusarczyk pracownia.org.pl
2023 rok najcieplejszym w historii pomiarów
Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) ogłosiła, że rok 2023 został uznany za najcieplejszy w historii pomiarów, ze średnią temperaturą globalną przewyższającą o 1,45±0,12°C poziom sprzed ery przemysłowej. Choć Porozumienie Paryskie w sprawie zmian klimatu, mające na celu ograniczenie długoterminowego wzrostu temperatur do nie więcej niż 1,5°C powyżej poziomu przedprzemysłowego odnosi się do średniej wieloletniej,
a nie do pojedynczego roku, fakt zbliżenia się do tego progu w 2023 należy uznać za niepokojący.
zielonewiadomości.pl
Rdzenni mieszkańcy Panamy protestują przeciwko przemysłowi górniczemu
blokując główne drogi kraju. Demonstranci domagają się od rządu Panamy unieważnienia umowy, dzięki której kanadyjska spółka wydobywcza First Quantum Minerals Ltd. może nadal prowadzić odkrywkową kopalnię miedzi w dżungli o bogatej różnorodności biologicznej nawet przez kolejne 40 lat. Kanadyjskie koncerny wydobywcze są często krytykowane w regionie za szkody dla środowiska oraz brak odpowiedzialności za swoje działania. źródło: Magazyn Outriders
Leave the gold in the ground
Ecuador’s forest guardians mobilise against illegal mining in Amazon.The Indigenous A’i Cofán people invoke their ancestors and carry spears but also use drones, GPS mapping and the courts as they fight to protect their land from a rapacious gold rush theguardian.com
TPN - Kozice policzone
Według jesiennej kalkulacji po obu stronach Tatr mieszka łącznie 926 kozic z czego 659 zaobserwowano po stronie słowackiej, a 267 po stronie polskiej. Pomimo obniżenia się liczebności populacji TANAP ocenia tegoroczny wynik jako jak najbardziej zadowalający. Jesienią ubiegłego roku w całych Tatrach zanotowano 1222 osobniki. Coroczne letnie liczenie ma na celu zidentyfikowanie młodych, które w bieżącym sezonie przyszły na świat. Natomiast jesienne, ma za zadanie przeliczenie całej populacji przed sezonem zimowym.
Pierwsza badaczka, która zrozumiała, jak dwutlenek węgla wpływa na klimat
Eunice Newton Foote, urodzona 17 lipca 1819 uczona, która w 1856 r. opublikowała pierwszą pracę naukową na temat ocieplania atmosfery. Za „ojca” badań nad klimatem i atmosferą uznawało się przez wiele lat brytyjskiego fizyka Johna Tyndalla. Jego wkład w wyjaśnienie efektu cieplarnianego, czyli ogrzewania atmosfery na skutek zatrzymywania przez cząsteczki gazów takich jak para wodna i dwutlenek węgla promieniowania podczerwonego pochodzącego z odbitego od powierzchni Ziemi promieniowania słonecznego, jest bezsprzeczny.
Tyndall opublikował wyniki swoich badań najpierw w 1859 r., a potem w zasadniczej pracy w 1861 r. W żadnej nie wspomniał o Eunice Newton Foote, która już w 1856 r. sformułowała hipotezę o zależności między zawartości dwutlenku węgla w atmosferze a jej temperaturą. Historycy nauki spierają się, czy Tyndall po prostu nie zauważył pracy amerykańskiej badaczki, czy też pominął ją celowo. Faktem jednak jest, że palma pierwszeństwa w badaniach nad efektem cieplarnianym należy do Foote. Została wydobyta z niepamięci w 2011 r. przez Raymonda Sorensona, autora artykułu „Eunice Foote’s Pioneering Research On CO2 And Climate Warming”. Sorenson przypomniał pracę Eunice zaprezentowaną w 1856 r. podczas 10. spotkania American Association for the Advancement of Science (AAAS). Wyniki badań Foote prezentował Joseph Henry, twórca Smithsonian Institution. Źródło:Edwin Bendyk antymatrix.blog.polityka.pl swiatoze.pl

Welcome to OUR

PROJECT ACT ECO

We are a group of
Active Effective
Conscious Concerned
Thoughtful Organized

Students who want to do things for others
To take care for the planet
To think responsibly about the fate of next generations.

Get involved
Make a difference
Take action
Join us!

Ciekawostka
  • W Polsce rocznie zużywa się 400 milionów aluminiowych puszek, które można powtórnie przetworzyć oraz wykorzystać i to nieskończenie wiele razy. Sześć puszek ze złomu to oszczędność energii równej spaleniu jednego litra paliwa.

Linki

Certyfikat uczestnictwa w WED2010


Kampania o zmianach klimatu Komisja Europejska


WED 2011


WED 2012

Wygenerowano w sekund: 0.01
3,084,983 unikalnych wizyt