22 marca - Światowy Dzień Wody
Rozwój ekonomiczny i społeczny zależy od dostępności do zasobów wód podziemnych do celów pitnych. Problem rysuje się szczególnie wyraźnie wobec prognozowanych zmian klimatycznych w strefie klimatu zwrotnikowego. Obserwuje się rosnącą liczbę wielkich aglomeracji miejsko-przemysłowych i wraz z nimi zwiększenie zapotrzebowania na wodę. Obecnie ponad 70% zapotrzebowania na wodę do picia pochodzi z zasobów wód podziemnych i systematycznie zwiększa się, również w krajach rozwiniętych. Tymczasem zasoby wód podziemnych ulegają degradacji, zwłaszcza pod względem składu chemicznego i zanieczyszczeń bakteriologicznych. Ten problem został nagłośniony w „Deklaracji krakowskiej” na Światowym Kongresie Międzynarodowej Asocjacji Hydrogeologów (IAH) we wrześniu 2010 r. (prof. dr hab. A. Sadurski-PIG-PIB, Warszawa).

Co roku Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem:

2011 - Woda dla miast - w odpowiedzi na miejskie wyzwania ‘Water for cities - Responding to the Urban Challenge’

2010 - Czysta woda dla zdrowego świata - ‘Clean Water for a Healthy World’

2009 – Wspólna woda – wspólne możliwości – ‘Shared Water - Shared Opportunities’

2008 – Woda a warunki sanitarne – ‘International Year of Sanitation ’

2007 – Radzić sobie z niedoborem wody - 'Coping with Water Scarcity'

2006 – Woda a kultura – ‘Water and Culture’

2005 – Woda dla życia 2005-2015 – ‘Water for life 2005-2015’

2004 – Woda i kataklizmy – ‘Water and disasters’

2003 – Woda dla przyszłości – ‘Water for the future’

2002 – Woda dla rozwoju – ‘Water for development’

2001 – Woda a zdrowie – ‘Water and health’

2000 – Woda dla XXI wieku – ‘Water for the 21st century’

1999 – Wszyscy mamy wpływ na wykorzystanie wody – ‘Everyone lives Downstream’

1998 – Wody podziemne – niewidoczne zasoby – ‘Groundwater: Invisible resources’

1997 – Zasoby wodne świata: czy ich wystarczy? – ‘The world’s water: Is there enough?’

1996 – Woda dla spragnionych miast – ‘Water for thirsty cities’

1995 – Kobiety a woda – ‘Women and water’

1994 – Troska o wodę jest obowiązkiem każdego człowieka - ‘Caring for our water resources is everyone’s business’

źródło: http://www.psh.gov.pl/w-dniu-22-marca-swiatowy-dzien-wody-2011-r.html

Welcome to OUR

PROJECT ACT ECO

We are a group of
Active Effective
Conscious Concerned
Thoughtful Organized

Students who want to do things for others
To take care for the planet
To think responsibly about the fate of next generations.

Get involved
Make a difference
Take action
Join us!

Ciekawostka
  • Korony drzew cieniują nawierzchnię, chroniąc ją przed szybkim uwalnianiem związków asfaltowych i wydłużają ich trwałość z 7-10 lat do 20-25 lat.

Linki

Certyfikat uczestnictwa w WED2010


Kampania o zmianach klimatu Komisja Europejska


WED 2011


WED 2012

Wygenerowano w sekund: 0.00
3,053,644 unikalnych wizyt