Dekada Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju (2005 - 2014)
Od 1985 r. ONZ ogłasza Międzynarodowe Dekady, w celu zwrócenia uwagi społeczności świata na najważniejsze kwestie i wspierania międzynarodowych działań o znaczeniu światowym. Idea Dekady Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju zrodziła się na Światowym Szczycie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju
w Johannesburgu (World Summit for Sustainable Development), który odbył się we wrześniu 2002 r. Uczestnicy szczytu potwierdzili znaczenie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i zalecili, by Zgromadzenie Ogólne ONZ "rozpatrzyło przyjęcie Dekady Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju rozpoczynającej się
w 2005 r."
Dekada Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju została oficjalnie ogłoszona przez Koichiro Matsuura, Dyrektora Generalnego UNESCO, w dniu 1 marca 2005 r.,
w Siedzibie Głównej ONZ.

źródło: www.unic.un.org.pl

Welcome to OUR

PROJECT ACT ECO

We are a group of
Active Effective
Conscious Concerned
Thoughtful Organized

Students who want to do things for others
To take care for the planet
To think responsibly about the fate of next generations.

Get involved
Make a difference
Take action
Join us!

Ciekawostka
  • W Polsce rocznie zużywa się 400 milionów aluminiowych puszek, które można powtórnie przetworzyć oraz wykorzystać i to nieskończenie wiele razy. Sześć puszek ze złomu to oszczędność energii równej spaleniu jednego litra paliwa.

Linki

Certyfikat uczestnictwa w WED2010


Kampania o zmianach klimatu Komisja Europejska


WED 2011


WED 2012

Wygenerowano w sekund: 0.00
3,072,080 unikalnych wizyt