2010 II Szkolny Konkurs Ekologiczno-Chemiczny ACT ECO
II Szkolny Konkurs Ekologiczno-Chemiczny - pod patronatem SEWIKu
dla uczniów Gimnazjum nr 2 w Zakopanem
organizowany w ramach III edycji Projektu ACT ECO

REGULAMIN

Cele konkursu:

• Dostrzeganie i rozumienie przez uczniów podstawowych powiązań człowieka ze środowiskiem.
• Popularyzowanie problematyki ekologicznej w aspekcie przeciwdziałania degradacji
i zanieczyszczania środowiska.
• Kształtowanie przekonania o konieczności ochrony środowiska.
• Wyzwalanie aktywności u młodzieży do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska, krajobrazu oraz warunków życia ludzi.
• Budzenie wrażliwości na piękno przyrody i kształtowanie kultury ekologicznej.
• Zrozumienie własnego miejsca w środowisku naturalnym człowieka jako jego elementu
oraz poczucie się do odpowiedzialności za jego obecny stan.
• Wspieranie rozwoju intelektualnego ucznia poprzez stawianie mu zadań i problemów wymagających twórczego operowania wiedzą.
• Integrowanie wysiłku nauczycieli w pracy z uczniem zdolnym.
• Umożliwienie uczniom pogłębienia i poszerzenia zakresu wiedzy z chemii, w celu lepszego zrozumienia zjawisk o charakterze fizykochemicznym oraz ewentualnego uczestnictwa
w konkursach chemicznych.

Zakres konkursu:


W roku szkolnym 2009/2010 tematem przewodnim jest :„POWIETRZE TO MIESZANINA GAZÓW”
Uczniowie biorący udział w konkursie powinni zapoznać się
z podstawowym materiałem dotyczącym tego tematu a zawartym
w książce do chemii z klasy pierwszej Wydawnictwa Operon.

Przebieg konkursu:


Konkurs jest jednoetapowy. Uczestnicy z poszczególnych klas będą mieli za zadanie rozwiązanie testu złożonego z zadań zamkniętych obejmujący wyżej wymienione zagadnienie. Zagadnienia te zostaną przypomniane na zajęciach "Kółka Chemicznego".

Finał konkursu odbędzie się 18 maja 2010r o godzinie 15:00
w sali nr 16.
Zadania konkursowe przygotowuje i ocenia w ciągu 7 dni Szkolna Komisja Konkursowa. O wynikach konkursu zostaną poinformowane wszystkie klasy biorące w nim udział. Praca członków komisji konkursowej jest społeczna.
Za zajęcie I, II i III miejsca uczniowie otrzymują pamiątkowe dyplomy
i nagrody rzeczowe.
Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 1 czerwca w Urzędzie Miasta Zakopanego, podczas obchodów Światowego Dnia Środowiska, zorganizowanych przez ACT ECO a wpisanych w VII Dni Zakopanego.opracowała: Urszula Stachoń - nauczyciel chemii
współpraca: Barbara Szarota - autor i koordynator Projektu ACT ECO


Welcome to OUR

PROJECT ACT ECO

We are a group of
Active Effective
Conscious Concerned
Thoughtful Organized

Students who want to do things for others
To take care for the planet
To think responsibly about the fate of next generations.

Get involved
Make a difference
Take action
Join us!

Ciekawostka
  • 1 kilogram polichlorku winylu (płytki PVC, butelki plastikowe, folie, plastikowe wiadra, miednice, pojemniki po farbach, wyroby ze skaju) spalany w zwykłych warunkach wydziela 280 litrów trującego chlorowodoru.

Linki

Certyfikat uczestnictwa w WED2010


Kampania o zmianach klimatu Komisja Europejska


WED 2011


WED 2012

Wygenerowano w sekund: 0.01
3,072,121 unikalnych wizyt