Multimedialna - proekologiczna WED czerwiec 2008
Czerwiec 2008 - W ramach I Szkolnych Obchodów Światowego Dnia Srodowiska- włączonych w VI Miejskie Obchody Dni Zakopanego - ACT ECO Team przygotował multimedialną, interaktywną wystawę proekologiczną pod hasłem przewodnim tegorocznych światowych obchodów „Kick the Habit” czyli „Zmień przyzwyczajenia”. Uczniowie należący do ACT ECO TEAM w specjalnych koszulkach z logo Projektu przedstawili dwie krótkie proekologiczne scenki oraz etiudę teatralną.

Następnie ogłoszono wyniki szkolnego, plastycznego konkursu proekologicznego przeprowadzonego pod opieką pani Joanny Strączek.

Prace plastyczne uczniów stanowiły ważną część wystawy. Zwycięzcy konkursu otrzymali piękne nagrody książkowe ufundowane przez Pana Burmistrza Wojciecha Solika a wręczone przez honorowego gościa wystawy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Pana Andrzeja Fryźlewicza.
Pan Andrzej Fryźlewicz przekazał również piękne nagrody uczestnikom Projektu ACT ECO wpisując do księgi pamiątkowej słowa: ,,Gratuluję inicjatywy, jesteście realnym wsparciem, godnymi wspólnikami Burmistrza w zakresie ochrony środowiska.

Pan dr Michał Offierski, wieloletni kierownik i lekarz ekspedycji wygłosił prelekcję pt. „Polska obecność na Wyspie Króla Jerzego w Archipelagu Szetlandów Południowych”.

Wystawa przedstawiała historię świadomości ekologicznej, krótkie informacje co to jest ekologia, globalne ocieplenie, CO2, najważniejsze pojęcia, ustawy, konferencje, protokoły a przede wszystkim sylwetki wybranych osób najbardziej zaangażowanych w rozwój myśli ekologicznej w świecie takich jak: Albert Schweitzer, U THANT, Wangarii Mathai, Arcybiskup Desmond Tutu, Al Gore, David Attenborough i inni.

Przedstawiliśmy stanowisko Papieża Jana Pawła II na ochronę przyrody zawarte w Redemptor Hominis.

Na wystawie znalazły się artykuły ukazujące różne spojrzenie na problem ocieplenia klimatu: Raport Sterna, „Zmiany klimatu, czyje zmartwienie” – prof. Michał Kleiber, „Po co chronić środowisko” – Magda Mosiewicz.

Dla zilustrowania i udokumentowania jak źle wygląda nasze najbliższe środowisko, czyli zarośla i lasy wypełnione zbiorowiskiem śmieci uczniowie z ACT ECO wyruszyli wczesną wiosną w teren z aparatami fotograficznymi. Zdjęcia te można było zobaczyć na wystawie.
Część sekcji informacyjnej wystawy oparta była na materiałach udostępnianych przez Europejską Komisję ds. Ochrony Środowiska w broszurze „Zmieniaj”.

Korzystaliśmy z opracowania dr Krzysztofa Kafla „W gąszczu definicji zrównoważonego rozwoju”.

Zwiedzający mogli przeczytać ulotki, odezwy i hasła sporządzone przez uczestników ACT ECO wzywające do zaprzestania wycinki miejskich drzew, wypalania traw, spalania śmieci w domowych paleniskach Wszystkie dokumenty, prace, ulotki były przygotowane przez uczniów biorących udział w projekcie w języku polskim i angielskim.

Drzewu poświęcona została specjalnie jedna sekcja wystawy, na której wyeksponowano obraz p. Ireneusz Września oraz wiersze polskie i angielskie opiewające piękno drzew. Jedna z sekcji wystawy prezentowała kolekcję ekologicznych toreb na zakupy specjalnie w tym celu skompletowanej przez uczniów.
Na wystawie zwiedzający mogli obejrzeć film AL Gora, laureata Pokojowej Nagrody Nobla z 2007 roku („za wysiłki na rzecz zwiększenia wiedzy na temat zmian klimatycznych i działania na rzecz przeciwdziałania tym zmianom”), pt. „Niewygodna prawda”. Film ten otrzymał Oscara w kategorii najlepszy film dokumentalny. Drugim filmem udostępnionym zwiedzającym był „Ocieplenie się klimatu Ziemi” Wydawnictwa Naukowego PWN.
ACT ECO Team miał zaszczyt gościć uczniów z koła LOP
z Zespołu Szkół w Gronkowie pod opieką Pani Grażyny Nowak, którzy zaimponowali nam odwagą organizując w swojej miejscowości akcję informacyjną o szkodliwości spalania śmieci. Wzięli oni udział w jednej z etiud teatralnych przez nas przygotowanych.

Pani Katarzyna Szpilka na czas naszej wystawy udostępniła pamiątki
i wspomnienia o swoim Ojcu Andrzeju Molku uczestniku wypraw antarktycznych. Wszystkie dokumenty, prace, ulotki były przygotowane przez uczniów biorących udział w projekcie w języku polskim i angielskim.
W tle wystawy rozbrzmiewała muzyka Ziemi.

Wystawę przygotowali uczestnicy projektu ACT ECO:
Konrad Bachleda
Sebastian Gąsienica Łuszczek
Karolina Gliwa
Mateusz Radom
Dominika Majerczyk
Krzysztof Krupa
Katarzyna Gał
Wojciech Gliwa
Magdalena Galica
Maria Żeglin
Marcin Brzóska
Konrad Lewandowski
koordynator Projektu ACT ECO Barbara Szarota
artysta plastyk Joanna Strączek

Welcome to OUR

PROJECT ACT ECO

We are a group of
Active Effective
Conscious Concerned
Thoughtful Organized

Students who want to do things for others
To take care for the planet
To think responsibly about the fate of next generations.

Get involved
Make a difference
Take action
Join us!

Ciekawostka
  • 100 dojrzałych drzew zatrzymuje rocznie około 450 tys. litrów wody opadowej, dzięki temu można wydać mniej pieniędzy na kanalizację burzową i oczyszczenie wody.

Linki

Certyfikat uczestnictwa w WED2010


Kampania o zmianach klimatu Komisja Europejska


WED 2011


WED 2012

Wygenerowano w sekund: 0.00
2,977,343 unikalnych wizyt