2008/2009 Międzyszkolny Konkurs Ekologiczno - Plastyczny ACT ECO
2009 - MIĘDZYSZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNO - PLASTYCZNY ORGANIZOWANY PRZEZ Projekt ACT ECO W RAMACH REALIZACJI II EDYCJI PROJEKTU ACT ECO – GIMNAZJUM NR 2 POD PATRONATEM URZĘDU MIASTA ZAKOPANEGO.
W ramach II Szkolnych Obchodów Światowego Dnia Środowiska, wpisanych w VII Dni Zakopanego.
Głównym celem konkursu jest uwrażliwienie uczniów szkół zakopiańskich oraz osób z ich najbliższego otoczenia na problemy dotyczące niekorzystnych zmian klimatycznych z uwzględnieniem zarówno przyczyn ich powstawania oraz sposobów w jaki mogą być zminimalizowane (np. poprzez racjonalne wykorzystanie energii czy też ochronę środowiska lokalnego).
Konkurs za pomocą języka plastyki umożliwi uczniom pokazanie (dosłownie) zarówno korzyści wynikających z proekologicznych postaw oraz negatywnych skutków jakie występują przy niskim stopniu świadomości ekologicznej. Będzie okazją do podzielenia się swoimi przemyśleniami, pomysłami i refleksjami na dwa ważne tematy:
1.szkodliwej praktyki spalania odpadów w kotłowniach domowych (Ulotka ułatwiająca wprowadzenie uczniów w temat w załączeniu)
2. konieczności oszczędności energii i wody
Prace oceniane będą w dwóch przedziałach wiekowych (uczniowie szkół podstawowych, klasy IV-VI oraz uczniowie gimnazjów) i w dwóch kategoriach:
Kategorie konkursowe
a) plakat uświadamiający jak bardzo szkodliwe jest wprowadzanie do atmosfery trujących substancji pochodzących ze spalania odpadów w kotłowniach domowych.
b) znak graficzny zwracający uwagę na konieczność oszczędności energii elektrycznej lub wody (który potem mógłby być rozpropagowany za pomocą naklejek lub ulotek).

Technika wykonania i format prac:
a) plakat: malarstwo na papierze, pastel, rysunek, grafika, collage;
format od A3 doB1 (70,7x100,0 cm)
b) znak graficzny: malarstwo na papierze, pastel, rysunek, grafika, grafika komputerowa;
format prac A4
Termin nadsyłania prac: 30 KWIETNIA 2009r.
na adres:
Gimnazjum nr 2 w Zakopanem, ul. Sienkiewicza 27
z dopiskiem Projekt ACT ECO

Każda praca powinna być opisana na odwrocie / imię i nazwisko autora, wiek, klasa, szkoła, imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana/

Prace powinny być wykonane indywidualnie bez pomocy osób trzecich.

Każdy uczestnik może przesłać po jednej pracy z każdej kategorii (plakat, znak graficzny). Natomiast szkoły mogą nadesłać nieograniczoną ilość prac w obydwu kategoriach konkursowych i wiekowych.
Prace nie odpowiadające wymogom Regulaminu zarówno pod względem techniki jak
i formatu nie będą rozpatrywane.
Prace konkursowe oceniać będą :
Przedstawiciele Urzędu Miasta w Zakopanem, artyści plastycy oraz opiekunowie projektu ACT ECO.

Po rozwiązaniu konkursu prace nagrodzone i wyróżnione zostaną wyeksponowane na wystawie w ramach projektu ACT ECO oraz Światowego Dnia Środowiska.

WYNIKI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNO – PLASTYCZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ ACT ECO TEAM W RAMACH II EDYCJI PROJEKTU
ACT ECO – GIMNAZJUM NR 2 IM. J. TISCHNERA W ZAKOPANEM POD
PATRONATEM URZĘDU MIASTA ZAKOPANE.


Niezależna komisja dnia 14.05.2009 w składzie: pani Małgorzata Cichocka – wiceprzewodnicząca Rady Miasta Zakopane, Justyna Sekuła – referent Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zakopane, Anna Szewczyk – plastyk.

Przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

KATEGORIA - PLAKAT EKOLOGICZNY

SZKOŁY PODSTAWOWE:

Nagrody:
• Alicja Sabatowicz SP 2
• Natalia Boczkowska SP 2
• Adrian Schabenbeck SP 3
• Katarzyna Kumorek SP 5
• Dagmara Rataj SP 5

Wyróżnienia:
• Aleksandra Marusarz SP 5
• Katarzyna Lambrecht SP 5

GIMNAZJA:

Nagrody:
• Agnieszka Kiławiec Gimnazjum Specjalne
• Tomasz Garbarczyk Gimnazjum Specjalne
• Anna Różak Gimnazjum nr 2
• Marek Różak
• (praca zbiorowa) Sara Król- Łęgowska i Monika Grzywa, Gimnazjum nr 2

Wyróżnienia:
• Aleksandra Borzęcka Gimnazjum nr 2
• Magdalena Galica Gimnazjum nr 2
• (praca zbiorowa) Aleksandra Skupień, Karolina Kułach, Małgorzata Gąsienica, Mariusz Kukuc, Kamil Kułach, Marcin Topór, Mateusz Pawlikowski,
Gimnazjum nr 3
• (praca zbiorowa) Natalia Topór-Jadzarz, Aleksandra Borzęcka, Edyta Zając, Gimnazjum nr 2

KATEGORIA – ZNAK GRAFICZNY

SZKOŁY PODSTAWOWE:

Nagrody:
Aleksandra Skowyra SP 2
Maria Gradkowska SP 3
Magdalena Hyła SP 5

Wyróżnienia:
Klaudia Drożdż SP 5
Katarzyna Kumorek SP 5

GIMNAZJA:

Wyróżnienia:
Sara Król-Łęgowska Gimnazjum nr 2

Welcome to OUR

PROJECT ACT ECO

We are a group of
Active Effective
Conscious Concerned
Thoughtful Organized

Students who want to do things for others
To take care for the planet
To think responsibly about the fate of next generations.

Get involved
Make a difference
Take action
Join us!

Ciekawostka
  • 100 dojrzałych drzew zatrzymuje rocznie około 450 tys. litrów wody opadowej, dzięki temu można wydać mniej pieniędzy na kanalizację burzową i oczyszczenie wody.

Linki

Certyfikat uczestnictwa w WED2010


Kampania o zmianach klimatu Komisja Europejska


WED 2011


WED 2012

Wygenerowano w sekund: 0.00
3,062,622 unikalnych wizyt