Miliard Drzew dla Planety - ogólnoświatowa akcja ekologiczna
W dniach 11, 12 maja 2010 roku uczniowie Gimnazjum nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Zakopanem posadzili ponad 3000 sadzonek drzew na terenie osiedla Zoniówka. Działanie to przyniesie wymierne korzyści ekologiczne, społeczne i ekonomiczne poprzez powiększenie zadrzewionej strefy ochronnej ZUOK (Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych) Zoniówka, a tym samym zminimalizowanie oddziaływania ZUOK na lokalną społeczność. Akcja spełni także ważną rolę ochrony krajobrazu oraz wpisze się w ogólnoświatową akcję "The Billion Tree Campaign".
Do akcji tej doszło dzięki inicjatywie Barbary Szaroty, autora Projektu ACT ECO i uczniów biorących udział w jego realizacji oraz ogromnemu wsparciu Dyrektora Gimnazjum, pana Bogdana Wojnarskiego, we współpracy z Burmistrzem i Wydziałem Ochrony Środowiska Miasta Zakopanego oraz Fundacją AERIS FUTURO.
Z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych akcji nie udało się przeprowadzić w dniach 15-16 października 2009, została przeniesiona na wiosnę 2010.
W 2008 roku na prośbę p.Barbary Szaroty Burmistrz Miasta Zakopane udostępnił pod nasadzenia działki miejskie w rejonie osiedla Zoniówka, stanowiące tereny przyległe do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych. ACT ECO zwróciło się z prośbą do Fundacji AERIS FUTURO o pomoc w znalezieniu fundatora sadzonek.
Fundacja AERIS FUTURO zajmuje się skutecznym przeciwdziałaniem globalnym zmianom klimatu, ochroną i zwiększeniem różnorodności biologicznej i krajobrazowej, wspieraniem rozwoju społeczności lokalnych oraz promowaniem odpowiedzialnego biznesu. Od 2009 współpracuje z firmą TAURON Energia Polska, z którą to posadziła 16000 drzew w Karkonoskim i Ojcowskim Parku Narodowym.

WIĘCEJ KLIKNIJ w LINK:

www.tygodnikpodhalanski.pl

Link


www.watra.pl

Link

Welcome to OUR

PROJECT ACT ECO

We are a group of
Active Effective
Conscious Concerned
Thoughtful Organized

Students who want to do things for others
To take care for the planet
To think responsibly about the fate of next generations.

Get involved
Make a difference
Take action
Join us!

Ciekawostka
  • Jeden hektar drzew produkuje dziennie tyle tlenu ile potrzebuje 45 osób.

Linki

Certyfikat uczestnictwa w WED2010


Kampania o zmianach klimatu Komisja Europejska


WED 2011


WED 2012

Wygenerowano w sekund: 0.01
3,022,755 unikalnych wizyt