Ty też masz wpływ na zmiany klimatu - ogólnoświatowa akcja ekologiczna
"Ty też masz wpływ na zmiany klimatu
We wrześniu 2008 roku Dyrekcja Generalna Komisji ds. Ochrony Środowiska Komisji Europejskiej w Brukseli, wyróżniła działalność Projektu ACT ECO za konkretne osiągnięcia. Ponadto, Gimnazjum otrzymało certyfikat udziału w kampanii Europejskiej Komisji ds. Ochrony Środowiska „Ty też masz wpływ na zmiany klimatu”, a uczestnicy Projektu ACT ECO cenne nagrody rzeczowe.

Welcome to OUR

PROJECT ACT ECO

We are a group of
Active Effective
Conscious Concerned
Thoughtful Organized

Students who want to do things for others
To take care for the planet
To think responsibly about the fate of next generations.

Get involved
Make a difference
Take action
Join us!

Ciekawostka
  • Jeden hektar drzew produkuje dziennie tyle tlenu ile potrzebuje 45 osób.

Linki

Certyfikat uczestnictwa w WED2010


Kampania o zmianach klimatu Komisja Europejska


WED 2011


WED 2012

Wygenerowano w sekund: 0.00
3,022,810 unikalnych wizyt