Konkursy 2008 - 2009 ACT ECO
Konkursy zorganizowane przez Projekt ACT ECO:

-W drugim semestrze roku szkolnego 2007/2008 został zorganizowany Szkolny Konkurs Ekologiczno- Plastyczny, którego finał miał miejsce w czasie I Szkolnych Obchodów Światowego Dnia Środowiska. Nagrody dla laureatów konkursu ufundował Burmistrz Miasta Zakopanego.

-W pierwszym semestrze roku szkolnego 2008/2009 został ogłoszony Międzyszkolny Konkurs Ekologiczno-Plastyczny dla uczniów wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych w Zakopanem., którego finał miał miejsce w czasie II Szkolnych Obchodów Światowego Dnia Środowiska. Burmistrz Miasta Zakopanego objął konkurs swoim patronatem.
Konkurs obejmował dwie kategorie: 1. plakat uświadamiający jak bardzo szkodliwe jest wprowadzanie do atmosfery trujących substancji pochodzących ze spalania odpadów w kotłowniach domowych; 2. znak graficzny zwracający uwagę na konieczność oszczędności energii elektrycznej lub wody.

-W drugim semestrze roku szkolnego 2008/2009
zostaje ogłoszony Szkolny Konkurs Ekologiczno – Chemiczny pod patronatem SEWIKu

Organizacja i przeprowadzenie konkursów:
Autor i koordynator Projektu ACT ECO: mgr Barbara Szarota, ekolog, nauczyciel języka angielskiego
Współpraca:
mgr Joanna Strączek, artysta plastyk, nauczyciel plastyki i techniki – wystawy, konkursy ekologiczno- plastyczne
mgr inż. Urszula Stachoń, nauczyciel chemii – szkolny konkurs ekologiczno-chemiczny

Welcome to OUR

PROJECT ACT ECO

We are a group of
Active Effective
Conscious Concerned
Thoughtful Organized

Students who want to do things for others
To take care for the planet
To think responsibly about the fate of next generations.

Get involved
Make a difference
Take action
Join us!

Ciekawostka
  • 1 litr zużytego oleju silnikowego wylany do rzeki lub kanalizacji jest w stanie zanieczyścić 1 milion litrów wody.

Linki

Certyfikat uczestnictwa w WED2010


Kampania o zmianach klimatu Komisja Europejska


WED 2011


WED 2012

Wygenerowano w sekund: 0.00
3,084,989 unikalnych wizyt