Ekologiczne nawrócenie
U podstaw światowego kryzysu finansowego oraz kryzysu środowiska naturalnego leży kryzys wartości – mówił przewodniczący Rady ds. Społecznych Episkopatu, bp Piotr Jarecki, podczas konferencji prasowej poświęconej jesiennemu posiedzeniu Rady.
Konferencja odbyła się 19 listopada 2008 w Warszawie.
Jak podkreślił bp Jarecki, jesienne posiedzenie Rady ds. Społecznych Episkopatu Polski poświęcone było dwóm tematom – kryzysowi finansowemu i środowisku naturalnemu. Zaznaczył, że u podstaw obu tych kryzysów leży kryzys wartości, wartości realnych. Zwrócił uwagę, że w przypadku kryzysu finansowego nastąpiło przeszacowanie pewnych wirtualnych wartości finansowych, natomiast wartość środowiska naturalnego pozostaje nie doszacowana, co niestety prowadzić może do buntu natury.
Szczegółowo problematykę kryzysu finansowego rozwinął prof. Witold Modzelewski, ekonomista, prawnik, wiceminister finansów w latach 1992-1996. Wyjaśnił, że obecny kryzys nie ma swojego wcześniejszego odpowiednika. Jest kryzysem strukturalnym, politycznym i społecznym; problemy ekonomiczne to jedynie skutek. Podkreślił, że napełnienie rynku fałszywymi wartościami ujawniło kryzys misji publicznej państwa, które zobowiązane jest do powstrzymywania tego rodzaju sytuacji oraz kryzys systemu biznesu audytorsko – doradczego, którego zadaniem jest również wychwytywanie i przeciwdziałanie podobnym zagrożeniom.
Prof. Modzelewski zaznaczył, że punktem wyjścia wszystkich działań antykryzysowych powinna być rzetelna, niezależna diagnoza sytuacji. Podkreślił, że wciąż jej brakuje. Zwrócił też uwagę na niebezpieczeństwo przekazywania przez rządy publicznych pieniędzy na ratowanie podmiotów, które znalazły się w kryzysie, mimo braku wiarygodnej diagnozy na temat ich stanu. – Jeżeli kosztem pieniędzy publicznych, pochodzących z podatków od obywateli, którzy nie fałszowali wartości, będziemy pokrywać niefrasobliwe ich fałszowanie, popełnimy poważny błąd – przestrzegał.
O podjecie indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za środowisko naturalne zaapelował dr Andrzej Kassenberg, prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Przypomniał, że Polska w wyniku zmiany systemowej ograniczyła swoją emisję gazów cieplarnianych o 30 proc. lecz wciąż bardzo wiele jest do zrobienia, gdyż jesteśmy jeśli chodzi o ochronę środowiska o 2,5 raza mniej efektywni niż kraje Europy Zachodniej. Nawiązując do konferencji COP14 (XIV Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) wraz z IV Sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto), która odbędzie się od 1 do 12 grudnia 2008 r. w Poznaniu, zaznaczył, jak bardzo potrzebne są konkretne ustalenia i porozumienia międzynarodowe w dziedzinie środowiska.
Podkreślił też jak ważna jest rola Kościoła jeśli chodzi o uświadamianie ludziom ich odpowiedzialności ekologicznej. Zaznaczył, że same instytucje Kościoła, czy parafie mogą też próbować być wzorem w racjonalnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi oraz stosowaniu nowych, ekologicznych technologii. Jako pozytywny przykład ukazał działalność jednego z księży w diecezji tarnowskiej, posiadającego m.in. własny wiatrak oraz koncepcję zainstalowania na dachu Auli Pawła VI w Watykanie baterii słonecznej.
O ekologii mówił również dr Leszek Karski z UKSW, należący do grupy, która przygotowywała opublikowany niedawno Raport Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (ComECE): pt. "Chrześcijańskie spojrzenie na zmiany klimatu". Podkreślił, że kryzys ekologiczny to kryzys moralny i że każdy – choć w różnym stopniu – jest za niego odpowiedzialny. Zaapelował o to, by chrześcijanom przypominać o cnocie umiarkowania oraz o solidarności międzyludzkiej, również tej międzypokoleniowej. Zaznaczył, że zmiana stylu życia jednostki, przeciętnego Jana Kowalskiego – to podstawowe zadanie dla Kościoła.
Bp Jarecki poinformował, że refleksje z obrad Rady przedstawi Konferencji Episkopatu Polski oraz dołoży starań, by sprawom ochrony środowiska biskupi poświęcili osobne spotkanie. Zaznaczył też, że będzie zabiegał, by tematyce ekologicznej biskupi poświęcili list pasterski, który podobnie jak dokument COMECE, będzie apelował o ekologiczne nawrócenie.

źródło: Katolicka Agencja Informacyjna

Welcome to OUR

PROJECT ACT ECO

We are a group of
Active Effective
Conscious Concerned
Thoughtful Organized

Students who want to do things for others
To take care for the planet
To think responsibly about the fate of next generations.

Get involved
Make a difference
Take action
Join us!

Ciekawostka
  • 1 kilogram polichlorku winylu (płytki PVC, butelki plastikowe, folie, plastikowe wiadra, miednice, pojemniki po farbach, wyroby ze skaju) spalany w zwykłych warunkach wydziela 280 litrów trującego chlorowodoru.

Linki

Certyfikat uczestnictwa w WED2010


Kampania o zmianach klimatu Komisja Europejska


WED 2011


WED 2012

Wygenerowano w sekund: 0.01
3,084,993 unikalnych wizyt