Kupuj odpowiedzialnie ubrania i elektronikę
Nasze Gimnazjum znalazło się w grupie 8 polskich szkół wybranych do udziału w programie Kupuj Odpowiedzialnie. 15 uczennic i uczniów, zaangażowanych w realizację projektu ACT ECO, w czwartek 9.10.2014, wzięło udział w warsztatach prowadzonych przez panią Magdalenę Noszczyk z FKO. Działania edukacyjne Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie są współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Jest to kolejna inicjatywa edukacyjna FKO, która, poprzez pracę z uczniami metodą warsztatową, wzmacnia wiedzę na temat współzależności między globalnym Południem a Północą, odpowiedzialnej produkcji i odpowiedzialnym kupowaniu oraz aktywizuje uczniów do realizowania samodzielnych projektów, poszerzając wiedzę na temat problemów społecznych i środowiskowych związanych z przemysłem odzieżowo-tekstylnym, modą ekologiczną i pochodzącą z recyklingu oraz z produkcją, użytkowaniem i utylizacją sprzętu elektronicznego.

Welcome to OUR

PROJECT ACT ECO

We are a group of
Active Effective
Conscious Concerned
Thoughtful Organized

Students who want to do things for others
To take care for the planet
To think responsibly about the fate of next generations.

Get involved
Make a difference
Take action
Join us!

Ciekawostka
  • 100 dojrzałych drzew zatrzymuje rocznie około 450 tys. litrów wody opadowej, dzięki temu można wydać mniej pieniędzy na kanalizację burzową i oczyszczenie wody.

Linki

Certyfikat uczestnictwa w WED2010


Kampania o zmianach klimatu Komisja Europejska


WED 2011


WED 2012

Wygenerowano w sekund: 0.01
3,022,767 unikalnych wizyt