listopad14Kupuj odpowiedzialnie ubrania i elektronikę!
Z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej w naszej szkole miała miejsce wystawa, uwzględniająca kwestie etycznej produkcji i odpowiedzialnego kupowania ubrań i elektroniki. 25 listopada, w czasie ogólnoszkolnej wywiadówki, dodatkowo zaprezentowano rodzicom odwiedzającym szkołę, stoisko informacyjne z przykładowymi produktami Fair Trade. Na wystawie umieszczono materiały dydaktyczne ze strony ekonsument.pl. oraz wykonane przez uczniów z grupy ACT ECO prace plastyczne powstałe ze zużytych ubrań i elektroniki - „upcykling”. Jest to kolejny element programu Kupuj Odpowiedzialnie, w którym nasza szkoła od paru lat bierze udział. Ten etap programu wpisuje się w projekt Kupuj odpowiedzialnie ubrania i elektronikę! aktywizujący małopolskich nauczycieli i uczniów III i IV etapu edukacyjnego do podejmowania działań na rzecz krajów globalnego Południa. W związku z tym w październiku 15 uczennic i uczniów, zaangażowanych w realizację projektu ACT ECO wzięło udział w warsztatach prowadzonych przez panią Magdalenę Noszczyk z FKO a w listopadzie przeprowadzono szkolenie także dla nauczycieli naszej szkoły.Działania edukacyjne Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie są współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Jest to kolejna inicjatywa edukacyjna FKO, która, poprzez pracę z uczniami metodą warsztatową, wzmacnia wiedzę na temat współzależności między globalnym Południem a Północą, odpowiedzialnej produkcji i odpowiedzialnym kupowaniu oraz aktywizuje uczniów do realizowania samodzielnych projektów.

Welcome to OUR

PROJECT ACT ECO

We are a group of
Active Effective
Conscious Concerned
Thoughtful Organized

Students who want to do things for others
To take care for the planet
To think responsibly about the fate of next generations.

Get involved
Make a difference
Take action
Join us!

Ciekawostka
  • W Polsce rocznie zużywa się 400 milionów aluminiowych puszek, które można powtórnie przetworzyć oraz wykorzystać i to nieskończenie wiele razy. Sześć puszek ze złomu to oszczędność energii równej spaleniu jednego litra paliwa.

Linki

Certyfikat uczestnictwa w WED2010


Kampania o zmianach klimatu Komisja Europejska


WED 2011


WED 2012

Wygenerowano w sekund: 0.00
3,022,802 unikalnych wizyt