2014 VI Szkolny Konkurs Ekologiczno-Chemiczny
pod patronatem SEWIKu w ramach VII Szkolnych Obchodów ¦wiatowego Dnia Ochrony ¦rodowiska ACT ECO, pod egid± UNEPu, wpisanych w XII Dni Zakopanego.Tematem przewodnim konkursu s± „Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym”
I miejsce zaj±ł Kacper Biernacik, II miejsce - Magda G±sienica Szostak, Kacper G±sienica, Justyna Kozicka, Ola Obertyńska, III miejsce - Andrzej Jasek, Anna Chyc-Myrmuła, Stanisław Szczerba. Pytania konkursowe opracowała nauczycielka chemii Urszula Stachoń

Welcome to OUR

PROJECT ACT ECO

We are a group of
Active Effective
Conscious Concerned
Thoughtful Organized

Students who want to do things for others
To take care for the planet
To think responsibly about the fate of next generations.

Get involved
Make a difference
Take action
Join us!

Ciekawostka
  • 1 kilogram polichlorku winylu (płytki PVC, butelki plastikowe, folie, plastikowe wiadra, miednice, pojemniki po farbach, wyroby ze skaju) spalany w zwykłych warunkach wydziela 280 litrów truj±cego chlorowodoru.

Linki

Certyfikat uczestnictwa w WED2010


Kampania o zmianach klimatu Komisja Europejska


WED 2011


WED 2012

Wygenerowano w sekund: 0.00
1,994,997 unikalnych wizyt