2013 - Międzyszkolne Warsztaty Twórczości Edukacyjnej
05.06.2013 Głównym punktem tegorocznych, szóstych już z rzędu, obchodów Światowego Dnia Środowiska, pod egidą UNEPU, wpisanych w XI Dni Zakopanego przygotowanych przez ACT ECO w Gimnazjum nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera była wystawa oraz Międzyszkolne Warsztaty Twórczości Edukacyjnej „SZTUKA A EKOLOGIA - Akcja Reanimacja: drugie życie przedmiotów” - patronat Burmistrza Miasta Zakopane, patronat medialny – Podhalański Serwis Informacyjny WATRA.
Do udziału w warsztatach zaproszono dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów zakopiańskich. Celem warsztatów było pokazanie wzajemnych relacji między sztuką a ekologią na przykładzie wybranych dzieł sztuki i przedmiotów użytkowych oraz zapoznanie z nowym rodzajem sztuki inspirowanej ekologią tj. recyklingiem. Wystawę uświetniły prace pani Ewy Fortuny znanej artystki plastyka.
Po warsztatach komisja w składzie: Ewa Fortuna – artysta plastyk, Andrzej Fryźlewicz – Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zakopane, Justyna Sekuła – Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zakopane, oceniła prace i przyznała nagrody ufundowane przez Burmistrza. Zdaniem komisji wszystkie prace zostały zauważone. Konkurs pokazał, że uczniowie są bardzo kreatywni i zaangażowani w nadawaniu nowego znaczenia przedmiotom przeznaczonym „do wyrzucenia” poprzez twórcze spojrzenia na ich potencjalną nową funkcjonalność. Komisja uznała iż wszystkie prace są na bardzo wysokim poziomie. Uczestnicy wykazali się dużą wrażliwością na sprawy recyklingu, pomysłowością oraz znajomością różnych technik wykonania prac. Warsztaty przebiegły w miłej i przyjaznej atmosferze. Nagrody wręczał Burmistrz Mariusz Koperski.
W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 2 , w kategorii gimnazjów Gimnazjum przy ZSO.
KOMISJA PRZYZNAŁA NASTĘPUJĄCE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

Szkoły Podstawowe
Nagrody:
SP2
Julia Stopka
Julia Grabowska
Kacper Stosel
Jakub Szymański

Wyróżnienia:
SP5
Paulina Witas
Paulina Kaleta
Jagoda Kuźniar
Małgorzata Stępień
SP4
Katarzyna Stachoń
Karolina Galica
Natalia Walkosz- Strzelec
Magdalena Ustupska

Gimnazja
Nagrody:
Gimnazjum w ZSO
Dominik Rafacz
Eliza Zając
Aleksandra Skowyra
Marta Fąfrowicz
Wyróżnienia:
Gimnazjum nr 3
Dagmara Wontorczyk
Anna Stachoń
Natalia Chyc
Karolina Kukuc
Gimnazjum nr 2
Kamila Kuś
Stanisław Cukier
Jagoda Jania
Mikołaj Kozak

Międzyszkolne Warsztaty Twórczości Edukacyjnej pod patronatem Burmistrza Miasta Zakopanego
Cele warsztatów
Wiedza:
- umożliwienie zrozumienia istoty i znaczenia ekologii w ujęciu interdyscyplinarnym poprzez pogłębienie wiedzy uczestników warsztatów nt. związku sztuki z ekologią/naturą/przyrodą
- pokazanie wzajemnych relacji pomiędzy sztuką a ekologią/naturą/przyrodą na przykładzie wybranych utworów literackich, sztuk plastycznych (m.in. rzeźba, malarstwo) i użytkowych jak również architektury oraz muzyki
- zapoznanie z nowym rodzajem sztuki inspirowanej ekologią tj. recyklingiem w ramach której powstają ciekawe przykłady przedmiotów użytkowych (tj. biżuteria, meble, odzież) czy nawet instrumenty muzyczne
Umiejętności:
- pokazanie praktycznych sposobów (tzw. dobrych praktyk) umożliwiających zwiększenie ekologicznego podejścia do życia, które uwzględnia twórcze poszanowanie natury i bioróżnorodności przyrody
- uczenie nadawania nowego znaczenia przedmiotom nadającym się „do wyrzucenia” poprzez twórcze spojrzenia na ich potencjalną nową funkcjonalność
- odkrywanie oraz rozwijanie twórczych i kreatywnych zdolności uczestników warsztatów
- wzmocnienie umiejętności współpracy w małych i dużych grupach jako ważnej umiejętności społecznej
Program warsztatów
Zajęcia prowadzone w formie warsztatów, którego finałem/podsumowaniem będzie przeprowadzenie konkursu z nagrodami, by docenić najbardziej kreatywne zespoły i ich pomysły
Grupa docelowa
a) bezpośrednia
Grupy dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów zakopiańskich (osoby wyłonione w ramach wcześniejszych eliminacji w swoich szkołach) uczestniczące w warsztatach
b) pośrednia
Pozostali uczniowie szkół oraz mieszkańcy miasta Zakopane, którzy obejrzą wystawę prac stworzonych przez uczestników warsztatów
Termin warsztatów
5 czerwca 2013 –Obchody Światowego Dnia Środowiska w czasie XI Dni Zakopanego

Welcome to OUR

PROJECT ACT ECO

We are a group of
Active Effective
Conscious Concerned
Thoughtful Organized

Students who want to do things for others
To take care for the planet
To think responsibly about the fate of next generations.

Get involved
Make a difference
Take action
Join us!

Ciekawostka
  • Pojedyncze wielkie drzewo może wytranspirować dziennie ponad 1800 litrów wody do atmosfery.

Linki

Certyfikat uczestnictwa w WED2010


Kampania o zmianach klimatu Komisja Europejska


WED 2011


WED 2012

Wygenerowano w sekund: 0.00
3,072,086 unikalnych wizyt