2012 IV Szkolny Konkurs Ekologiczno-Chemiczny
Konkurs opracowała pani Urszula Stachoń w ramach V Szkolnych Obchodów Światowego Dnia Środowiska - ACT ECO Gimnazjum nr 2 im. J. Tischnera, Zakopane. Tegoroczny konkurs wzorem lat ubiegłych cieszył się dużym powodzeniem wśród uczniów naszego gimnazjum. Wzięło w nim udział 30 uczniów z klas I, II i III. Konkurs był testem jednokrotnego wyboru i składał się z 20 pytań, za które można było otrzymać maksymalnie po 1 punkcie, czyli w sumie 20 punktów za bezbłędne rozwiązanie testu. Tematyka konkursu dotyczyła „wody i roztworów wodnych”, a wyboru dokonali uczniowie biorący udział w zajęciach kółka chemicznego. Ich inicjatywą było również zwiedzanie ścieżki edukacyjnej w zakopiańskim SEWIK-u oraz przygotowanie krótkiej prezentacji na temat zanieczyszczeń wód.
Wręczenie nagród 6 czerwca 2012, środa, godz.11.00 - Sala obrad Urzędu Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13 w ramach V Szkolnych Obchodów Światowego Dnia Środowiska „World Environment Day” pod egidą UNEPu wpisanych w X Dni Zakopanego.
A oto laureaci:
Miejsce 1.
Monika Skałka IIIc

Miejsce 2.
Zofia Chorążewska IIIa
Anna Ceglarz Ic

Miejsce 3.
Alicja Masny III c 15
Joanna Szczepaniak-Krupowska I c
Mateusz Miłek IIb
Hubert Bobak Ic

Miejsca pozostałe(wg malejącej ilości punktów)zajęli:
Patrycja Wąchała
Patrycja Chowaniec
Szymon Pietrzyk
Klaudia Król-Łęgowska
Maciej Paździor
Dominika Kwak
Ernest Dworzański
Szymon Zieliński
Andrzej Jasek
Nadybal Bartłomiej
Hanna Kurek
Zuza Gąsienica-Fronek
Krzysztof Baś
Zosia Stańczewska
Zenon Klaus
Mateusz Antczak
Mateusz Walkosz
Łukasz Topór
Konrad Wnęk
Anna Chyc-Myrmuła
Jan Ustupski
Kajetan Kowalik
Natalia Kmiecik

Wszystkim uczestnikom konkursu składam serdeczne gratulacje i podziękowania za udział.

IV SZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNO-CHEMICZNY
Test składa się z 20 pytań, za które można otrzymać 20 punktów.


1. Największe ilości wody w Polsce zużywane są w;
a) gospodarstwach domowych b) rolnictwie c)energetyce d)przemyśle ciężkim

2.Twardość wody powoduje:
a)słony smak b)osadzanie się kamienia kotłowego c)specyficzny zapach d)zmętnienie wody

3.Po zmieszaniu wody z kredą otrzymuje się:
a)zawiesinę b)roztwór właściwy c)koloid d)emulsje

4.Rozpuszczalnośc gazów w wodzie wraz ze wzrostem temperatury:
a)rośnie b)maleje c)nie zależy od temp d)gazy nie rozpuszczają się w wodzie

5.W wodach, do których spływają ścieki z pół zasilanych nawozami sztucznymi może wystąpić:
a)eutrofizacja b)obumieranie ryb c)nadmierny rozwój glonów d)wszystkie te zjawiska

6.Największą gęstość woda ma w temperaturze:
a)00C b)40C c)1000C d)-40C

7.Elektroliza wody jest przykładem reakcji:
a)syntezy b)analizy c)wymiany d)jest to proces fizyczny

8.Woda krystalizacyjna może występować w:
a)minerałach b)stawach c)opadach atmosferycznych d)wodach mineralnych

9.W zimie lód pływa po powierzchni zbiorników wodnych, ponieważ:
a)woda zamarzając zmniejsza swoja objętość b)lód ma mniejszą gęstość od wody
c) woda zamarzając zwiększa swoją objętość d)odpowiedzi b i c są prawidłowe

10. Krystalizacja zachodzi w wyniku:
a)obniżania temperatury roztworu nasyconego b)obniżania ciśnienia c) podwyższania temperatury roztworu nasyconego d)dosypania substancji krystalicznej

11.Woda królewska to:
a)esencja zapachowa b)mieszanina kwasów nieorganicznych
c)mieszanina kwasu fosforowego(V) i solnego d)woda destylowana

12.Rozpuszczanie dużego kryształu można przyspieszyć przez:
a)ogrzewanie b)rozdrabnianie c)mieszanie d)wszystkie odpowiedzi są prawidłowe


13.Roztwór stężony nie może być:
a)rozcieńczonym b) przezroczystym c)nasyconym d)nienasyconym

14. Po odparowaniu wody destylowanej i wodociągowej zaobserwowano;
a)osad w obu przypadkach b)brak osadu w obu przypadkach
c)osad w przypadku wody wodociągowej d)osad w przypadku wody destylowanej

15.Wybierz szereg substancji, dla których woda jest rozpuszczalnikiem:
a)cukier, alkohol, dwutlenek węgla b)kreda, benzyna, sól
c)olej, piasek azot d)nafta, siarka, ropa naftowa

16.W 50g wody w danej temperaturze można rozpuścić 15 g pewnej substancji, otrzymując roztwór nasycony. Rozpuszczalność tej substancji wynosi:
a)30g b)22g c)15g d)100g

17.Stężenie procentowe roztworu, w którego 200g zawarte jest 8g soli wynosi:
a)2,5% b)4% c)8% d)16%

18.Masa cukru potrzebna do przygotowania 200g roztworu o stężeniu 10% wynosi:
a)10g b)20g c)40g d)80g

19.Stężenie procentowe roztworu zawierającego 15g cukru i 120g wody wynosi:
a)15% b)12,5% c)11,1% d)14,3%

20.Do kiszenia ogórków stosuje się 3% roztwór soli kuchennej. Ile soli i ile wody trzeba użyć do sporządzenia 1500g roztworu:
a)45g soli i 1455g wody b)450g soli i 1050g wody
c)4,5g soli i 1495,5g wody d)50g soli i 1450g wody.


Welcome to OUR

PROJECT ACT ECO

We are a group of
Active Effective
Conscious Concerned
Thoughtful Organized

Students who want to do things for others
To take care for the planet
To think responsibly about the fate of next generations.

Get involved
Make a difference
Take action
Join us!

Ciekawostka
  • Drzewo w czasie swego 50-letniego życia produkuje tlen o wartości ponad 30 tys. dolarów.

Linki

Certyfikat uczestnictwa w WED2010


Kampania o zmianach klimatu Komisja Europejska


WED 2011


WED 2012

Wygenerowano w sekund: 0.00
3,072,127 unikalnych wizyt