Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier
7 lutego 2012 odbyły się, pierwsze w naszej szkole, zajęcia merytoryczne i aktywizujące dla uczniów realizujących Projekt ACT ECO , poprowadzone przez trenerów – edukatorów panią Małgorzatę Małochleb i pana Marcina Wójcika z Polskiej Zielonej Sieci. Paroletnie dokonania i dorobek ACT ECO sprawiły iż nasze Gimnazjum znalazło się w grupie pięciu szkół, z województwa małopolskiego, wybranych do przeprowadzenia programu „Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier”, w ramach 3-letniej europejskiej kampanii realizowanej w Polsce przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć (www.zielonasiec.pl) pod patronatem Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem kampanii jest podniesienie świadomości, uwrażliwienie i zmobilizowanie młodzieży szkolnej, konsumentów i decydentów odpowiedzialnych za przemysł drzewno-papierniczy do działań na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji i zrównoważonej gospodarki zasobami leśnymi. Kampania wpisuje się w tematykę Dekady dla Bioróżnorodności (2011-2012 )

Welcome to OUR

PROJECT ACT ECO

We are a group of
Active Effective
Conscious Concerned
Thoughtful Organized

Students who want to do things for others
To take care for the planet
To think responsibly about the fate of next generations.

Get involved
Make a difference
Take action
Join us!

Ciekawostka
  • Rzucona w lesie butelka plastikowa rozłoży się w ziemi po 500latach, guma do żucia po 5 latach, a niedopałki papierosów po 2 latach.

Linki

Certyfikat uczestnictwa w WED2010


Kampania o zmianach klimatu Komisja Europejska


WED 2011


WED 2012

Wygenerowano w sekund: 0.01
3,022,756 unikalnych wizyt