Bądźmy na pTAK! Ptak też Człowiek! listopad 2011
Uczniowie realizujący autorski projekt ACT ECO, zaprosili rodziców do obejrzenia wystawy na podstawie materiałów z Kampanii PTAK TEŻ CZŁOWIEK, otrzymanych
od organizacji Ptaki Polskie.
Odsłonięcie wystawy odbyło się 15 listopada 2011 roku od godz. 14 a w kolejnych tygodniach można ją było obejrzeć w szkolnej świetlicy.
Przesłanie autorów wystawy: Promować i budować społeczną postawę na pTAK! – tj. postawę szacunku dla bioróżnorodności oraz współodpowiedzialności, zrozumienia
i otwartości wobec idei i działań związanych z jej ochroną.
Dobro Przyrody – w szczególności ochrona dzikich gatunków i ich siedlisk - jest nadrzędnym celem naszego działania, piszą na swojej stronie
(www.jestemnaptak.pl) autorzy wystawy w ramach Ogólnopolskiej Społecznej Kampanii Wiedzy i Edukacji Przyrodniczej, etap 1 realizowany pod Honorowym Patronatem Ministra Środowiska, w czasie wiosna – lato - jesień 2010, dzięki dofinansowaniu pochodzącemu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Welcome to OUR

PROJECT ACT ECO

We are a group of
Active Effective
Conscious Concerned
Thoughtful Organized

Students who want to do things for others
To take care for the planet
To think responsibly about the fate of next generations.

Get involved
Make a difference
Take action
Join us!

Ciekawostka
  • Rzucona w lesie butelka plastikowa rozłoży się w ziemi po 500latach, guma do żucia po 5 latach, a niedopałki papierosów po 2 latach.

Linki

Certyfikat uczestnictwa w WED2010


Kampania o zmianach klimatu Komisja Europejska


WED 2011


WED 2012

Wygenerowano w sekund: 0.00
3,084,952 unikalnych wizyt