2011 III Szkolny Konkurs Ekologiczno-Chemiczny
Laureaci III Szkolnego Konkursu Ekologiczno-Chemicznego pod patronatem SEWIKu ZORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU ACT ECO w Gimnazjum nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera, Zakopane w ramach IV Szkolnych Obchodów Światowego Dnia Środowiska pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP ) wpisanych w IX Obchody Dni Zakopanego.

ROK 2011 ROKIEM MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
KONKURS WIEDZY O CHEMII I ŻYCIU MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

1. Monika Gąsienica klasa III b
2. Zofia Chorążewska klasa IIa
3. Stanisław Bielawa klasa IIIc
4. Szymon Zieliński klasa Id
5. Patrycja Pańszczyk klasa IIIb
6. Gabiela Polak klasa Id
7. Andrzej Galica klasa IIIb
8. Dominika Kwak klasa Id

Pytania konkursowe:

1. Zaznacz zdanie nieprawdziwe
a. podstawowe cząstki elementarne stanowią: proton, neutron, elektron
b. nukleonami nazywa się protony i neutrony
c. proton jest cząstką obdarzoną ładunkiem ujemnym
d. masy nukleonów są prawie jednakowe
2. Liczbą atomową nazywamy:
a. liczbę protonów w jądrze atomu
b. liczbę neutronów w jądrze
c. liczbę nukleonów w jądrze
d. liczbę , która jest podstawą obliczania masy atomowej
3. Liczba masowa to:
a. liczba elektronów w atomie
b. liczba protonów w atomie
c. suma elektronów i protonów
d. suma protonów i neutronów
4. Atom chloru posiada 17 protonów i 18 neutronów. Poprawny jest zapis:
a.3518Cl
b.3517Cl
c.1718Cl
d.1735Cl

5. Liczba atomowa pierwiastka wynosi 83. Atom ten zawiera:
a. 42 protony i 41 elektronów
b. 42 neutrony i 41 protonów
c. 83 neutrony
d. 83 elektrony
6. Izotopy to:
a. zbiór atomów o tej samej liczbie masowej
b. atomy o identycznym składzie jąder
c. atomy o takiej samej liczbie protonów w jądrze a innej liczbie neutronów
d. atomy o takiej samej ilości neutronów w jądrze
MARIA SKŁODOWSKA-CURIE
7. Maria Skłodowska-Curie urodziła się:
A 5 września 1867r w Warszawie.
B 7 listopada 1867r w Warszawie.
C 12 października 1868r w Krakowie.
D 3 czerwca 1888r we Lwowie.
8. Rodzice Marii byli z zawodu:
A ojciec prawnikiem, matka pielęgniarka.
B ojciec kupcem, matka przełożoną pensji żeńskich.
C ojciec nauczycielem matematyki i fizyki, matka przełożoną pensji żeńskich
D ojciec nauczyciel muzyki, matka lekarka.
9. Państwo Skłodowscy mieli:
A cztery córki i jednego syna.
B trzy córki i trzech synów.
C pięć córek.
D jedną córkę.
10. Maria Skłodowska-Curie uczęszczała do gimnazjum rządowego, mieszczącego się na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie w latach:
A 1875-1881.
B 1877-1883.
C 1879-1885.
D 1878-1880.
11. Po ukończeniu gimnazjum Maria pracowała i oszczędzała pieniądze na dalsze kształcenie jako:
A nauczycielka domowa na wsi.
B pomoc domowa w Warszawie.
C nauczycielka gimnazjum w Krakowie.
D salowa w szpitalu.
12. W 1891r spełniło się marzenie Marii - wyjechała do Paryża gdzie
studiowała:
A fizykę i chemię na Sorbonie.
B matematykę i chemię na Politechnice Paryskiej.
C matematykę i fizykę na Sorbonie.
D chemię na Sorbonie.
13. 12 września1897r Maria Skłodowska-Curie urodziła córkę, której nadała imię:
A Krystyna.
B Irena.
C Barbara.
D Helenka.
14. Małżeństwo Curie prowadząc badania nad smółką uranową odkryło w lipcu 1898r nowy pierwiastek. Był to:
A aktyn.
B radon.
C polon.
D uran.
15. W tym samym roku w grudniu odkryli jeszcze jeden nieznany pierwiastek, który nazwali:
A radem.
B indem.
C germanem.
D kiurem.
16. Pierwiastki odkryte przez małżonków Curie posiadają właściwości:
A amfoteryczne.
B higroskopijne.
C promieniotwórcze.
D zasadowe.
17. Skłodowska wraz z mężem Piotrem i Henrykiem Becquerelem otrzymała Nagrodę Nobla:
A w 1902r w dziedzinie chemii.
B w 1904r w dziedzinie fizyki.
C w 1903r w dziedzinie fizyki.
D w 1907r w dziedzinie matematyki.
18. Piotr Curie wraz ze znakomitymi lekarzami prof. Bourchardem i prof. Balhazardem zbadali wpływ odkrytego w grudniu 1898r pierwiastka na organizm zwierząt. Stwierdzili, że:
A niszczy on chore komórki np. raka.
B przyspiesza rozwój chorych komórek.
C nie ma wpływu na chore komórki.
D powoduje rozwój zdrowych komórek.
19. Na świecie pojawia się druga córka państwa Curie - Ewa. Maria urodziła ją:
A 1 stycznia 1905r.
B 5 marca 1903r.
C 6 grudnia 1904r.
D 4 lipca 1900r.
20. 19 kwietnia 1906r dochodzi do tragedii - ginie mąż Skłodowskiej wpadając pod:
A pociąg.
B dorożkę.
C dwukonny wóz ciężarowy.
D tramwaj.
21. Po latach mozolnej pracy Maria osiągnęła kolejny wielki sukces - druga Nagroda Nobla, tym razem indywidualna, w dziedzinie chemii. Był to rok:
A 1910.
B 1912.
C 1911.
D 1924.
22. Przyjacielem Marii był wielki uczony, z którym latem 1913r odbyła piesza wędrówkę po Alpach. Uczonym tym był:
A Mendelejew.
B Proust.
C Einstein.
D Olszewski.
23. W lipcu 1914r spełniło się marzenie państwa Curie - został otwarty w Paryżu:
A Instytut Radu.
B Instytut Argonu.
C Instytut Radonu.
D Instytut Uranu.
24. W czasie pierwszej wojny światowej Maria Skłodowska-Curie aktywnie włączyła się w niesienie pomocy rannym. Była organizatorką:
A sal i wozów rentgenowskich niezbędnych do prześwietleń rannych.
B dostaw żywności do szpitali polowych.
C dostaw lekarstw do szpitali polowych.
D schronienia dla prześladowanych.
25. W maju 1921r Maria Curie udała się do Nowego Jorku aby odebrać ofiarowany jej przez społeczeństwo amerykańskie dar, którym był:
A gram radu.
B aparat do pomiaru promieniotwórczości.
C milion dolarów.
D dwa miliony dolarów.
26. Pozytywnym skutkiem wytwarzania i stosowania izotopów promieniotwórczych jest:
A produkcja energii elektrycznej.
B produkcja bomb nuklearnych.
C zmiany w strukturze genów.
D wyścig zbrojeń.
27. Negatywnym skutkiem wytwarzania i stosowania izotopów promieniotwórczych jest:
A określanie wieku skał.
B leczenie nowotworów.
C choroba popromienna.
D wykorzystanie izotopów w rolnictwie.
28. Ostatnie dni swego życia spędziła Skłodowska w sanatorium w Sancellemoz, gdzie zmarła na chorobę wywołaną długotrwałym obcowaniem z radem. Był to dzień:
A 5 sierpnia 1933r.
B 4 lipca 1934r.
C 7 września 1935r.
D 6 września 1930r.
29. Wielka uczona została pochowana tylko w obecności najbliższych
w grobie rodzinnym obok swego męża Piotra. Miało to miejsce:
A 6 lipca 1934r na cmentarzu w Sceaux.
B 8 sierpnia 1933r na cmentarzu du Pere Lachaise.
C 12 września 1935r na cmentarzu komunalnym w Paryżu.
D 18 września 1934r na cmentarzu w Warszawie.
30. W 1995r prochy Marii i Piotra Curie zostały złożone:
A w paryskim Panteonie.
B w katedrze na Wawelu.
C w katedrze Notre-Dame.
D w kościele w którym otrzymała Chrzest Św.

opracowała mgr inż. Urszula Stachoń


Welcome to OUR

PROJECT ACT ECO

We are a group of
Active Effective
Conscious Concerned
Thoughtful Organized

Students who want to do things for others
To take care for the planet
To think responsibly about the fate of next generations.

Get involved
Make a difference
Take action
Join us!

Ciekawostka
  • 1 litr zużytego oleju silnikowego wylany do rzeki lub kanalizacji jest w stanie zanieczyścić 1 milion litrów wody.

Linki

Certyfikat uczestnictwa w WED2010


Kampania o zmianach klimatu Komisja Europejska


WED 2011


WED 2012

Wygenerowano w sekund: 0.01
3,072,100 unikalnych wizyt