About World Water Day
The international observance of World Water Day is an initiative that grew out of the 1992 United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) in Rio de Janeiro.
The United Nations General Assembly designated 22 March of each year as the World Day for Water by adopting a resolution. This world day for water was to be observed starting in 1993, in conformity with the recommendations of the United Nations Conference on Environment and Development contained in chapter 18 (Fresh Water Resources) of Agenda 21.
States were invited to devote the Day to implement the UN recommendations and set up concrete activities as deemed appropriate in the national context.

observance -- obchody
initiative -- inicjatywa
to grow out -- wyrosnąć
to designate -- wyznaczyć, uznać coś za coś
by adopting -- przez przyjęcie
a resolution -- rezolucja
to observe -- obchodzić (np. święto)
in conformity with -- zgodnie z
the recommendations -- rekomendacje
contained in chapter -- zawarte w rozdziale
were invited -- zostały zaproszone
to devote -- poświęcać
to implement -- uprawomocniać, wdrożyć, wprowadzić w życie --
to set up -- rozpocząć działalność, zorganizować
concrete -- konkretne
activities -- działania
as deemed -- uznawane za
appriopriate -- odpowiednie, stosowneźródło: www.worldwaterday.org
opracował: Witold Miller

Welcome to OUR

PROJECT ACT ECO

We are a group of
Active Effective
Conscious Concerned
Thoughtful Organized

Students who want to do things for others
To take care for the planet
To think responsibly about the fate of next generations.

Get involved
Make a difference
Take action
Join us!

Ciekawostka
  • 1 kilogram polichlorku winylu (płytki PVC, butelki plastikowe, folie, plastikowe wiadra, miednice, pojemniki po farbach, wyroby ze skaju) spalany w zwykłych warunkach wydziela 280 litrów trującego chlorowodoru.

Linki

Certyfikat uczestnictwa w WED2010


Kampania o zmianach klimatu Komisja Europejska


WED 2011


WED 2012

Wygenerowano w sekund: 0.00
3,042,774 unikalnych wizyt