Początkiem wszechrzeczy jest woda
"Początkiem wszechrzeczy jest woda"
Tales z Miletu

---------------------------------------

"Woda jest niezbędna dla życia i zdrowia. Prawo do wody jest niezbywalnym
prawem dla każdego z nas, takim samym, jak prawo do zdrowego życia . Jest
ono warunkiem niezbędnym do przestrzegania wszystkich innych praw człowieka”
Komitet Praw Człowieka ONZ

---------------------------------------

"Woda jest środowiskiem życia i nośnikiem życia. Nie ma życia bez wody”
Albert Szent-Gyorgyi węgierski laureat Nagrody Nobla

---------------------------------------

"Woda i powietrze, dwa czynniki niezbędne do istnienia życia na ziemi, stały się globalnymi zbiornikami na odpady.”
Jacques-Yves Cousteau, badacz mórz i podróżnik

---------------------------------------

"Woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które musi być chronione bronione i traktowane jako takie”
(z preambuły Ramowej Dyrektywy Wodnej)

źródło: ”Rzeka nie jest ściekiem” Greenpeace
opracowali: Marcin Brzóska i Mateusz Gąsienica

Welcome to OUR

PROJECT ACT ECO

We are a group of
Active Effective
Conscious Concerned
Thoughtful Organized

Students who want to do things for others
To take care for the planet
To think responsibly about the fate of next generations.

Get involved
Make a difference
Take action
Join us!

Ciekawostka
  • Rzucona w lesie butelka plastikowa rozłoży się w ziemi po 500latach, guma do żucia po 5 latach, a niedopałki papierosów po 2 latach.

Linki

Certyfikat uczestnictwa w WED2010


Kampania o zmianach klimatu Komisja Europejska


WED 2011


WED 2012

Wygenerowano w sekund: 0.00
3,084,988 unikalnych wizyt