Drzewo,drzewa,las WED czerwiec 2010
Nasz wystawa „Drzewo, drzewa, las” poświęcona jest roli drzew w życiu człowieka.

Jako, że wszyscy byliśmy głęboko przejęci ogromem powodzi, który ogarnął nasz kraj w maju 2010,duża część wystawy dotyczy ważnej roli jaką pełnią drzewa/lasy w magazynowaniu wody z opadów i tym samym opóźnianiu jej spływu do rzek a więc przeciwdziałaniu powodziom.

Wystawa oparta na artykule pana prof. dr hab. Marka Kosmali z Zakładu Budowy i Pielęgnowania w Katedrze Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie -"Po co ludziom drzewa, czyli o roli i znaczeniu drzew w życiu człowieka", materiałach z Internetu, opracowaniach własnych uczniów w formie zdjęć i notatek.


Welcome to OUR

PROJECT ACT ECO

We are a group of
Active Effective
Conscious Concerned
Thoughtful Organized

Students who want to do things for others
To take care for the planet
To think responsibly about the fate of next generations.

Get involved
Make a difference
Take action
Join us!

Ciekawostka
  • 100 dojrzałych drzew zatrzymuje rocznie około 450 tys. litrów wody opadowej, dzięki temu można wydać mniej pieniędzy na kanalizację burzową i oczyszczenie wody.

Linki

Certyfikat uczestnictwa w WED2010


Kampania o zmianach klimatu Komisja Europejska


WED 2011


WED 2012

Wygenerowano w sekund: 0.00
3,084,922 unikalnych wizyt